Maktutövning under lagarna

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) ordnar ett seminarium om kommuner som bryter mot lagar och inte följer domar. På seminariet presenteras rapporten Maktutövning under lagarna? En ESO-rapport om trotsiga kommuner av professor Olle Lundin.

Den kommunala självstyrelsen innebär en stor frihet för kommuner att anpassa sin verksamhet efter egna förutsättningar och behov. Friheten är dock inte oinskränkt och ibland uppstår konflikter mellan lokala intressen och vad som är tillåtet. Att beslutsfattare inte följer lagar och domar är problematiskt.

I rapporten till ESO diskuterar Olle Lundin varför kommunalt trots förekommer och vad som kan göras för att stävja det.

På seminariet medverkar:

Olle Lundin                                      Rapportförfattare

Anna Skarhed                                  Justitiekansler

Helena Linde                                   Förbundsjurist, SKL

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad

Tid: Torsdagen den 9 april 2015 kl. 15.00 – 16.15

Plats: Harpan, Finansdepartementet, Jakobsgatan 24, Stockholm

Anmälan till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se senast den 8 april

Välkommen!

Kontakt: Martin Hill, t.f. kanslichef ESO, tel. 08 – 405 14 38.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. Läs mer på www.eso.expertgrupp.se.

Om oss

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. www.eso.expertgrupp.se

Prenumerera