Pressinbjudan: En familjepolitik för alla?

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) ordnar ett seminarium om familjepolitiken. På seminariet presenteras rapporten Familjepolitik för alla? En ESO-rapport om föräldrapenning och jämställdhet av forskarna Ann-Zofie Duvander, Tommy Ferrarini och Mats Johansson.

Föräldraförsäkringens utformning kan påverka hur män och kvinnor fördelar sitt förvärvs- och omsorgsarbete. Trots en utveckling mot ett mer jämställt uttag av föräldraledighet kvarstår stora olikheter. Dessa lyfts ofta fram som en förklaring till de könsskillnader som bland annat förekommer i arbetsutbud och inkomstutveckling.

I rapporten till ESO diskuteras bland annat sambanden mellan föräldraledighet och jämställdhet, på vilket sätt föräldraförsäkringen kan nyttjas mer jämställt och vilka framtida utmaningar och vägval som familjepolitiken står inför.

På seminariet medverkar:

Ann-Zofie Duvander, Docent, Stockholms universitet och ISF

Emma Henriksson, Riksdagsledamot (KD)

Mats Johansson, Fil. dr

Roger Klinth, Docent, Linköpings universitet

Erica Lindahl, Fil. dr, IFAU

Thomas Ljunglöf, Utredare, SACO

Fredrik Lundh Sammeli, Riksdagsledamot (S)

Ann Persson Grivas, Överdirektör, Försäkringskassan

Anna Pettersson Westerberg, Riksrevisionen, f.d. Statssekreterare (M)

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.

Tid: Tisdagen den 10 november 2015 kl. 13.30 – 15.30

Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm

Anmälan till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se senast den 8 november

Välkommen!

Kontakt: Martin Hill, t.f. kanslichef ESO, tel. 08 – 405 14 38.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. Läs mer på www.eso.expertgrupp.se.

Om oss

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. www.eso.expertgrupp.se

Prenumerera