Svenska mineraler – vem tjänar på utvinningen?

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) ordnar ett seminarium om hanteringen av de svenska mineralinkomsterna. På seminariet presenteras rapporten Utvinning för allmän vinning – en ESO-rapport om svenska mineralinkomster av forskarna Jesper Roine och Daniel Spiro.

Den internationella efterfrågan på mineraler har stigit kraftigt och många ser mycket positivt på branschens tillväxt framöver. Den snabba utvecklingen aktualiserar många ekonomiskt och politiskt viktiga frågor. På seminariet diskuteras bl.a. frågorna:

    Finns det en avvägning mellan statliga mineralinkomster och positiva effekter i form av t.ex. nya arbetstillfällen?

    Hur bör skatter och avgifter vid prospektering och utvinning utformas?

    Hur bör mineralinkomsterna fördelas över generationerna?

På seminariet medverkar bl.a.

Per Ahl                             Vd, SveMin

Håkan Ekengren              Statssekreterare, Näringsdepartementet (C)

Jonas Eriksson                Vice ordf. Näringsutskottet (MP)

Lotta Gröning                   Fil. dr, journalist

Halvor Mehlum                 Professor, Universitetet i Oslo

Jesper Roine                    Docent, Handelshögskolan i Stockholm, rapportförfattare

Daniel Spiro                      Fil. dr, Universitetet i Oslo, rapportförfattare

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad

Tid:Torsdagen den 14 november 2013 kl. 13.00 – ca 15.15, Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5

Anmälan till fi-eso.seminarium@regeringskansliet.se senast den 12 november (ingen anmälan behövs vid uppvisande av presslegitimation).

Välkomna!

Kontakt: Mikael Åsell, kanslichef ESO, tel. 08-405 19 64, 070-582 99 85.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. Läs mer på www.eso.expertgrupp.se.

Om oss

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. www.eso.expertgrupp.se

Prenumerera