Nytt rekordbokslut från Expotours & Events

Nytt rekordbokslut från Expotours & Events Vinsten 4,8 miljoner, omsättningen 70 miljoner För andra året i rad presenterar eventbyrån Expotours & Events of Sweden AB en anmärkningsvärd ökning av både vinsten och omsättningen. På två år har företaget mer än fördubblat omsättningen och under 1999 fördubblades vinsten. Efterfrågan på evenemang ökar kraftigt och utvecklingen talar bara till branschens fördel menar Expotours & Events VD Benny Karlsson. Expotours & Events nära nog fördubblade vinsten förra året. Vinsten steg från 2,6 till 4,8 miljoner kronor. Samtidigt ökade företagets omsättning från 54 till 70 miljoner kronor. "Vi märker en allt större efterfrågan på publika evenemang. Men den allra största ökningen gäller arrangemang som vi gör internt i företagen", säger VD Benny Karlsson. Bokslutet för 1999 visar att omsättningen under de senaste två åren har ökat från 32 miljoner för 1997 till 70 miljoner kronor i fjol. Av vinsten på nära fem miljoner delas 10% ut som vinstdelning till medarbetarna. Enligt Benny Karlsson är det flera samverkande faktorer som gör att eventbranschen växer så starkt just nu. Personalvård blir allt viktigare för att behålla viktiga medarbetare och locka till sig nya. Där kommer evenemang och relationsskapande resor in som en viktig del. Samtidigt har allt fler företag upptäckt eventmarketing som ett starkt verktyg för att nå igenom mediabruset, för att påverka och engagera konsumenterna. "Internet har en avgörande betydelse för vår utveckling. Evenemang och genomtänkta resor ökar i betydelse när en så stor del av vardagskommunikationen sker elektroniskt. Det gäller både internt i företagen och i kontakter med viktiga kunder och återförsäljare", resonerar Benny Karlsson. "Det bästa är att utvecklingen bara talar till vår fördel. De nya bolagen på internet måste ut och träffa sina kunder i verkliga livet för att kunna levandegöra sina varumärken.", säger Benny Karlsson trosvisst. Expotours & Events of Sweden AB har sitt säte och huvudkontor i Växjö och grundades 1986. Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Malmökontoret öppnade så sent som i februari i år. Expotours & Events har 22 heltidsanställda (mars-00). Bolaget ägs till 100% av medarbetarna tillsammans med företagets grundare och styrelseordförande, Mikael Kraft. För ytterligare information; Benny Karlsson, 0470-70 90 98. Eller besök oss på www.expotours.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000322BIT01000/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000322BIT01000/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar