Anders Lindqvist avgår i styrelsen för Extended Capital Group ECG AB

Anders Lindqvist avgår i styrelsen för Extended Capital Group ECG AB (publ). Förslag på nya styrelseledamöter från aktieägare som representerar ca 45% av rösterna i Extended Capital är Johan Hernmarck, VD IT-Provider, Ola Lindell, varumärkesstrateg samt Lars Save, VD Bonnier Affärsinformation AB, som föreslås att väljas in i samband med den extra bolagsstämman den 13 februari 2001. För ytterligare information, vänligen kontakta: Extended Capital Group Michael Freudenthal , VD Tel. 08-55 69 65 44 Om Extended Capital Group Extended Capital Group är ett riskkapital- och utvecklingsbolag med fokus på investeringar inom business-to-business. Bolaget är noterat på OM Stockholms Fondbörs. I portföljen ingår för närvarande fyra bolag. TextileSolutions AB, som har skapat världens första fullt interaktiva handelsplats för textilier; ett komplett verktyg för handel med förhandlingsmöjligheter, integrerad logistik och hög säkerhet. TextileSolutions finns idag etablerat i Asien, USA samt Europa. Freetel AB, som marknadsför ett Internet-baserat koncept för hantering av större företags totala mobiltelefonanvändning. Freetel befinner sig i en stark expansionsfas och kommer att växa i Norden samt på de större europeiska marknaderna. Zeeme AB, som är först på den europeiska marknaden med en e- handelsplats för presentartiklar och profilkläder. Företaget har huvudkontor i Stockholm och kommer under året att etablera verksamhet i övriga Skandinavien. Colorcraft och dotterbolaget Crossmedia är Skandinaviens främste leverantör av "digital asset management" och tillhandahåller webbaserade lösningar för marknadskommunikation, varumärkeshantering och grafisk produktion. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm och kontor i Montevideo. www.extendedcapital.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00390/bit0001.pdf

Dokument & länkar