Antalet börsintroduktioner i världen ökar trots avmattning på mogna marknader under kvartal tre 2007Antalet börsintroduktioner i världen ökar trots avmattning på mogna marknader under kvartal tre 2007 Medan börsintroduktionerna på mogna marknader avmattades under det tredje kvartalet 2007, svarade tillväxtmarknaderna för rekordnivåer. Det visar Ernst & Youngs kvartalsrapport Global IPO Report. Totalt sett håller emellertid IPO-takten i sig - det sammanslagna resultatet för de tre första kvartalen 2007 visar på fler börsintroduktioner och mer emitterat kapital jämfört med samma period 2006 – både på mogna marknader och på tillväxtmarknader.

Antalet börsintroduktioner (IPOs) var 428 stycken under kvartal tre 2007, vilket är en minskning med 22 % jämfört med andra kvartalet enligt Ernst & Youngs kvartalsrapport Global IPO Report. Dock är det 25 % fler jämfört med tredje kvartalet 2006. Totalt inhämtades 57 miljarder US dollar – en minskning med 36 % jämfört med andra kvartalet 2007, men en ökning med 27 % jämfört med tredje kvartalet 2006.

För de tre första kvartalen under 2007 som helhet ökade dock antalet IPOs med 19 % och kapitalet med 29 % jämfört med samma period 2006.

Rekordkvartal för tillväxtmarknaderna Det är tillväxtmarknaderna som driver den höga aktiviteten kring börsintroduktioner. BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och China) stod för 27 miljarder US dollar i rekordhöga 118 börsintroduktioner. BRIC-länderna svarade även för 7 av de 10 största noteringarna under det tredje kvartalet.

– Statistiken är något mångtydig, säger Magnus Norin, ansvarig för IPO-services på Ernst & Young. Även om vi ser en nedgång i kvartal tre, är IPO-marknaden stark i helhet, både på tillväxtmarknader och mogna marknader, och 2007 kan komma att överträffa 2006 som var ett rekordår i antal börsintroduktioner. Det brukar ske en nedgång i kvartal tre förmodligen på grund av sommarsemesterperioden. Samtidigt märks en liten avmattning på mogna marknader, särskilt i USA och England, som lär ha något att göra med osäkerheten på kreditmarknaden i dessa länder. Det kan sätta spår även i kvartal fyra.

– Vad gäller tillväxtmarknaderna ser de ut att fortsätta att driva tillväxten i världsekonomin genom den fortsatt höga nivån på investeringar i dessa länder, avslutar Magnus Norin.
Norden följer den globala trenden för kvartal tre På den Nordiska Börsen har 12 bolag välkomnats under det tredje kvartalet 2007, vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år. Under oktober har dock intresset tagit fart igen och hittills i månaden har 7 nya bolag listats.

– På den Nordiska Börsen märker vi av ett stort intresse från tillväxtmarknader. Under året har bolag som FirstFarms noterats på huvudmarknaden samt Trigon Agri och EOS Russia välkomnats till First North. Vi hoppas på att kunna välkomna fler företag under året med verksamhet i dessa länder, säger Jenny Rosberg, Nordenchef för noteringar och bolag, OMX.

Kontaktpersoner Magnus Norin, magnus.norin@se.ey.com, tfn, 031-637758, 070-518 04 08 Jenny Rodin, pressansvarig, Ernst & Young, jenny.rodin@se.ey.com, tfn 08-520 590 43 Jonas Rodny, Senior Communications Manager, OMX, tfn 08 - 405 72 67

Om Ernst & Young Ernst & Young är ett ledande nätverk av revisionsföretag på den globala marknaden. Vi erbjuder tjänster präglade av integritet, kvalitet och professionalism. Våra tjänster Våra tjänster omfattar revision, redovisning och management consulting samt skatte- och transaktionsrådgivning. Våra 114 000 medarbetare är revisorer och rådgivare i fler än 140 länder. Ernst & Young AB ingår i det globala Ernst & Young-nätverket där varje medlem är en egen legal enhet. För mer information besök www.ey.com/se.

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se

Prenumerera