Börsintroduktioner i Asien och Stillahavsregionen dominerade året

EY har i senaste upplagan av EY Global IPO Trends: 2015 4Q analyserat helåret 2015 för börsintroduktioner. Antalet noteringar globalt backade något jämfört med rekordåret 2014 och trenden kring alternativa kapitalanskaffningar ser ut att hålla i sig.

Aktiviteten av börsintroduktioner på de globala börserna tog inte fart på det sätt som var väntat under det sista kvartalet 2015. Det totala antalet noteringar under 2015 uppgick till 1 218 stycken, vilket innebär en tillbakagång med två procent jämfört med ett mycket starkt 2014. Även den sammanlagda transaktionsvolymen för noteringarna, totalt 195,5 miljarder USD, innebar en minskning med 25 procent jämfört med föregående helår. Sett över en tioårsperiod så avslutas 2015 dock på ett medelvärde både när det gäller antal börsintroduktioner och värde.

-I utvecklade länder tror vi att antalet börsintroduktioner har bromsat in på grund av den politiska och ekonomiska osäkerheten. Under året såg vi även att företag i större utsträckning väljer andra alternativ än notering. Bland annat ökade tillgängligheten av riskkapital med tre procent jämfört med förra året och 2015 blev också ett rekordår globalt för M&A, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader inom EY Norden och Sverige.

Antalet börsintroduktioner varierade kraftigt mellan olika regioner under 2015. Asien och Stillahavsregionen fortsatte att vara tongivande med en rekordhög aktivitet. Här genomfördes 673 noteringar med en total transaktionsvolym om 90,2 miljarder USD, en ökning med 20 respektive åtta procent, och regionen är ensam om att överträffa nivåerna från 2014. Aktiviteten i EMEIA var ojämn under året men regionen avslutade året starkt och landade på 346 noteringar, en minskning med fem procent jämfört med 2014. Den totala transaktionsvolymen för noteringarna i EMEIA uppgick till 67,1 miljarder USD, en tillbakagång med tio procent.

-Vi bedömer att våra kunder förbereder sig för en fortsatt stark noteringsmarknad i Sverige under 2016. Kvalitetsbolag, samt bolag med unika produkter inom t ex teknik eller biotech, tror vi är särskilt intressanta kandidater för notering. Andra intressanta trender att bevaka är noteringsklimatet för preferensaktier och utvecklingen från en mycket stabil marknad till en betydligt mer osäker. Blickar vi utanför Sverige ser vi glädjande nog ökande noteringstrender i Finland och Norge. Intresset för noteringar även har ökat i Danmark, dock från mycket låga nivåer. Sammantaget ser det ut att finnas goda förutsättningar för att även 2016 blir ett gynnsamt noteringsår, dock med en brasklapp för de makroekonomiska trenderna i Norden och i världen, säger Andreas Dalhäll.

Januari–december 2015, globala börsintroduktioner uppdelade på branschsektorer

Sektor Antal affärer % av antalet globala affärer Transaktionsvolym (USD) % av global kapitalanskaffning
Consumer products and services 116 9.5% $23,503.1 12.0%
Consumer staples 76 6.2% $7,770.4 4.0%
Energy 63 5.2% $13,873.0 7.1%
Financials 79 6.5% $43,797.5 22.4%
Health care 205 16.8% $15,686.5 8.0%
Technology 177 14.5% $23,085.1 11.8%
Industrials 205 16.8% $31,828.0 16.3%
Materials 101 8.3% $9,899.2 5.1%
Media and entertainment 50 4.1% $4,174.6 2.1%
Real estate 62 5.1% $5,833.5 3.0%
Retail 64 5.3% $7,047.7 3.6%
Telecommunications 20 1.6% $9,026.9 4.6%
Global total 1,218 100.0% $195.525.5 100.0%

Om EY Global IPO Trends

Analysen baseras data från Dealogic kring alla noteringar som anges fram till den 4 december 2015, samt EY:s förväntningar avseende noteringar som bedöms stänga under resten av månaden. M&A-data hämtas från Dealogic den 4 december 2015. Läs mer om EY:s tjänster på www.ey.com/ipocenter

För ytterligare information kontakta

Andreas Dalhäll, Partner, partner och IPO Leader inom EY Norden och Sverige, andreas.dalhall@se.ey.com, tfn 076-1264879

Om EY

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se