Ekonomisk världskarta ritas om

Världens snabbväxande ekonomier väntas tillsammans växa med 5,3 procent i år, följt av 6,3 procent 2013. Det visar Ernst & Youngs senaste ”Rapid Growth Markets Forecast”.

Medan den ekonomiska utvecklingen i Europa är svag fortsätter världens snabbväxande ekonomier att utvecklas med oförminskad styrka. Efter en oväntat stark återhämtning mot slutet av förra året förutspår Ernst & Young att världens snabbväxande ekonomier kommer att svara för över hälften av den globala tillväxten under de kommande tre åren.

En av orsakerna till att många snabbväxare inte drabbats särskilt hårt av recession och skuldkris i Europa och USA är att de handlar allt mer direkt med varandra. Kina har till exempel passerat USA som Brasiliens viktigaste handelspartner. År 2000 svarade folkrepubliken för 2 procent av Brasiliens samlade export – förra året var motsvarande siffra 17 procent.

Många snabbväxande ekonomier har dessutom starka statsfinanser och den inhemska medelklassen växer och konsumerar allt mer. Konsumtionen har utvecklats särskilt starkt i Mexiko, Brasilien, Indonesien och Kina under de senaste månaderna. Antalet kinesiska hushåll med en inkomst på mellan 30 000 och 50 000 dollar spås till exempel öka från 1,6 miljoner (2010) till 26 miljoner fram till 2020.

– Globaliseringen och skiftet av ekonomiska resurser och tillväxtmöjligheter sker i en svindlande fart och svenska företags viktigaste drivkraft just nu är därför att växa på tillväxtmarknaderna, genom förvärv och transaktioner. Att växa organiskt räcker inte, menar Pär-Ola Hansson, chef för Transaction Advisory Services vid Ernst & Young i Sverige.

Vid 90-talets början stod den då industrialiserade delen av världen för 80 procent av världens handel och gränsöverskridande investeringar. Om åtta år är dessa länders andel nere i 55 procent. År 2020 svarar Indien och Kina ensamma för en femtedel av världshandeln och Kina är viktigare som handelspartner för Europa än vad USA är. Europas export till Afrika och Mellanöstern är 50 procent större än exporten till USA, allt enligt Ernst & Youngs studie.

Läs mer och ladda ner rapporten här:
http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-environment/RGM--growing-divergence---Resilience-though-growing-divergence

Kontaktpersoner
Pär-Ola Hansson, partner och affärsområdeschef, Transaction Advisory Services,
Ernst & Young, par-ola.hansson@se.ey.com, 08-520 596 77, 070-318 96 77
Jenny Bildsten, pressansvarig, Ernst & Young, jenny.bildsten@se.ey.com, 08-520 590 43

Om Ernst & Young
Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 152 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se
Ernst & Young AB ingår i det globala Ernst & Young-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.

 

 

Taggar:

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se

Prenumerera