Färre svenska företagsaffärer än väntat under tredje kvartalet

Trots en mycket stark inledning av året har transaktionsaktiviteten bland svenska storföretag inte tagit fart på det sätt som väntat under det tredje kvartalet. Detta är överraskande med tanke på en fortsatt hög aktivitet på den globala transaktionsmarknaden. Analysen presenteras i senaste EY Corporate Transaction Trends, en kvartalsvis återkommande studie, där revisions- och rådgivningsföretaget EY kartlägger förvärv och försäljningar bland Sveriges största företag.

Under det tredje kvartalet 2015 genomfördes totalt 36 transaktioner, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med andra kvartalet i år och på samma nivå som det tredje kvartalet 2014. Ökningen var främst driven av försäljningar som under kvartalet ökade från sju till 13 stycken jämfört med föregående kvartal i år. Fram till den siste september i år har totalt 107 transaktioner genomförts och under motsvarande period 2014 genomfördes 115 affärer. Under helåret 2014 uppgick antalet transaktioner till 165 stycken och EY har i inledningen av året prognostiserat att 2015 skulle kunna komma upp i nivån runt 180 affärer.

-Vi kan konstatera att antalet transaktioner bland de svenska storföretagen inte är i paritet med transaktionsaktiviteten på den globala marknaden under det tredje kvartalet i år. I nuläget är det svårt att säga om detta är en tillfällig inbromsning eller om det är en trend. Men vår prognos för helåret 2015 är nu 150-155 genomförda affärer. Man ska dock vara medveten om att även detta är en hög nivå historiskt sett, säger Pär-Ola Hansson, ansvarig för Transaction Advisory Services för EY i Europa.

Swecos strategiska förvärv av industriaktören Grontmij var kvartalets största. Den största avyttringen var Ratos försäljning av sin andel på 58 procent i Nordic Cinema Group till Bridgepoint. Även MTG genomförde strategiska förvärv inom e-sport och onlineunderhållning.

Antalet transaktioner i Västeuropa ökade kraftigt under det tredje kvartalet efter en begränsad aktivitet under föregående kvartal. Under det tredje kvartalet utgjorde 39 procent av alla genomförda förvärv targets i just Västeuropa. Sedan första kvartalet 2010 har bygg- och tillverkningssektorn varit den mest aktiva sektorn vad gäller antalet transaktioner, så även detta kvartal då sektorn stod för 50 procent av totala antalet transaktioner.

Största företagsköpen (Enterprise Value, 100 procent), kvartal tre 2015

Köpare Target
Sweco Grontmij
MTG Turtle Entertainment (74 %)
MTG Zoomin Tv

För mer information, kontakta:
Pär-Ola Hansson, ansvarig för Transaction Advisory Services för EY i Europa, 070-318 9677, par-ola.hansson@se.ey.com

Om EY Corporate Transaction Trends
Transaktionerna som undersökts i studien är transaktioner genomförda av stora svenska företag som antingen är listade på Stockholmsbörsen och har ett marknadsvärde på mer än fem miljarder SEK eller onoterade företag som har en omsättning på mer än tio miljarder kronor. Svenska företag som är kontrollerade av utländska ägare är exkluderade, såvida de inte har huvudkontor i Sverige. Enbart bekräftade transaktioner som genomfördes under perioden med ett uppskattat värde över 50 miljoner kronor och som har lett till en signifikant förändring i inflytande räknas i studien. Om stora svenska företag finns med på båda sidor av samma transaktion, räknas transaktionen som ett förvärv. Publika uppköp av tredje part och avknoppningar räknas som avyttringar.

Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se

Prenumerera

Media

Media