Finansiell oro ändrar spelreglerna för nordisk kapitalförvaltning

Den nordiska kapitalmarknaden som för ett år sedan kännetecknades av framtidstro och stark tillväxt har ändrat riktning. Fokus har alltmer riktats om från ökad försäljning till förvaltning och operativ effektivitet. Det visar Ernst & Youngs nya studie Nordic asset management market outlook 2008.Till skillnad från förra året, då produktutveckling toppade kapitalförvaltarnas agenda och ökade intäkter var av högsta prioritet, är istället kostnadsjakt ett prioriterat område. Om det vittnar också de tydliga besparingsåtgärder som branschen drivit igenom under de senaste månaderna.
– I och med att världsekonomin bromsat in måste förvaltarna förbättra effektiviteten. Samtidigt måste man fortsätta utveckla distributions- och säljkanaler för att behålla intäkterna och attrahera nya kundgrupper, säger Sven Tärnvik.

Studien visar också att fokuseringen på regelförändringar och myndighetskrav inte är lika stark jämfört med 2007.
– Aktörerna upplever så här långt att effekterna av MiFID (EU-direktiv som syftar till att upprätta ett gemensamt regelverk för europeisk värdepappershandel) har varit mycket mindre än väntat, man pustar väl helt enkelt ut nu när det äntligen är implementerat, säger Sven Tärnvik.

Rapporten pekar också på ändrade köpbeteenden hos kunderna. De tillfrågade kapitalförvaltarna förutspår att innehaven kommer att allokeras om från aktie- till räntefonder. – Inflöden förväntas i andra typer av fonder jämfört med för ett år sedan. Nu är det mer kostnadseffektiva fonder som är intressanta – ofta med mindre risk, säger Sven Tärnvik.

Studien visar slutligen att etiska satsningar, social responsible investments (SRI), är på frammarsch. Samtidigt är det få aktörer som ser SRI som en affärsmöjlighet.

Det är andra året i rad som Ernst & Youngs publicerar en studie om trender på den nordiska kapitalmarknaden där kapitalförvaltare och institutionella investerare ger sin syn på marknadens framtid.

Kontaktpersoner: Sven Tärnvik, partner, Ernst & Young Advisory Services, sven.tarnvik@se.ey.com, 08-520 591 24.
Fredrik Stigerud, manager, Ernst & Young Advisory Services, fredrik.stigerud@se.ey.com, 08-520 598 53.

Om Ernst & Young Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 130 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential.

Ernst & Young AB ingår i det globala Ernst & Young-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se

Prenumerera