Företagsförvärven ökar på orolig marknad

Trots turbulens i omvärlden fortsätter svenska storföretag att förvärva nya bolag. Under andra kvartalet genomfördes 39 strukturaffärer – en ökning med elva procent jämfört med föregående kvartal. Det visar den nya kvartalsrapporten Corporate Transaction Trends från Ernst & Young.

– Svenska bolag går generellt sett bra och många företag tar nu tillfället i akt att expandera genom förvärv. Av andra kvartalets 39 affärer var 35 förvärv, vilket är i nivå med vad vi såg innan finanskrisen startade 2008, säger Pär-Ola Hansson, chef för Transaction Advisory Services på Ernst & Young.

Medan förvärven ökade föll antalet avyttringar till rekordlåga nivåer. Endast fyra försäljningar registrerades under perioden. Störst var Skanskas försäljning av sin 50-procentiga andel i ett chilenskt motorvägsprojekt samt Gambros försäljning av CaridianBCT i USA.

Nästan hälften av förvärven, 48 procent, skedde på hemmamarknaderna i Norden. USA stod för 20 procent och Europa för 23 procent.

– Antalet genomförda strukturaffärer under första halvan av 2011, tillsammans med ett stort antal annonserade men ännu inte genomförda transaktioner, antyder om ett årsresultat runt 150 slutförda transaktioner, säger Pär-Ola Hansson. Men den senaste tidens negativa trend på aktiemarknaden och en växande osäkerhet runt USA:s och de krisdrabbade euroländernas statsskulder kan såklart påverka företagens investeringsvilja.

Studien Corporate Transaction Trends Q2 2011 visar vidare att:

  • Alfa Lavals uppköp av Aalborg Industries var det största förvärvet under perioden.
  • bygg- och tillverkningsindustrin var den mest aktiva sektorn under perioden med 49 procent av alla genomförda transaktioner.
  • två tredjedelar av förvärven under Q2 2011 var medelstora (20-100 miljoner euro) eller större (över 100 miljoner euro) transaktioner.
  • antalet transaktioner ökade med 26 procent jämfört med samma kvartal förra året.

./.

Om rapporten
Studien Corporate Transaction Trends – Transactions by large Swedish companies är en kvartalsstudie som kartlägger förvärv och försäljningar som genomförts av de omkring 100 största svenska företagen. Ernst & Young har genomfört studien sedan 2004.

Rapporten kan laddas ner här: http://www.ey.com/SE/sv/Newsroom/News-releases/Pressmeddelande-2011-08-25_Foretagsforvarven_okar_pa_orolig_marknad

Kontaktpersoner
Pär-Ola Hansson, partner och affärsområdeschef, Transaction Advisory Services,
Ernst & Young, par-ola.hansson@se.ey.com, 08-520 596 77, 070-318 96 77.
Jenny Bildsten, pressansvarig, Ernst & Young, jenny.bildsten@se.ey.com, 08-520 590 43.

Om Ernst & Young
Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 153 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se
Ernst & Young AB ingår i det globala Ernst & Young-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.

 

 

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se

Prenumerera

Dokument & länkar