Företagsledare ser ljust på världsekonomin – men försiktighet råder kring företagsaffärer

När ledande befattningshavare på stora företag får säga sitt om världsekonomin och om transaktionsaktiviteterna för 2013 blir svaret något av en paradox: man tror på ljusare tider och 72 procent av 1600 tillfrågade tror på en ökning av transaktioner. Ändå är det bara 29 procent planerar egna förvärv, visar Ernst & Youngs senaste rapport Capital Confidence Barometer.

Capital Confidence Barometer April 2013Capital Confidence Barometer April 2013Rapporten bygger på intervjuer med 1600 chefer på storföretag i 50 länder. Att företagen nu återigen andas optimism råder det ingen tvekan över. 51 procent tror att den globala ekonomin håller på att förbättras - en ökning från 22 procent för sex månader sedan. Men ännu har optimismen inte lett till handling, visar rapporten.

- Det finns tecken på förbättring men fortfarande är det försiktighet som råder. Medan nästan tre fjärdedelar av företagen förväntar sig en ökning av affärsaktiviteterna på marknaden under det närmaste året, så är det betydligt färre som har avsikt att göra förvärv, säger Pär-Ola Hansson, Transaction Advisory Services, Ernst & Young.

Det ökade förtroendet för världsekonomin visar sig även i det faktum att 52 procent av cheferna nu återigen prioriterar tillväxt, en ökning från 41 procent i oktober 2012.

Intresset för att förvärva tillgångar på tillväxtmarknader fortsätter. Kina är fortfarande investerarnas favorit medan Indien och Brasilien är tvåa respektive trea. Men samtidigt ser företagen över sina tillväxtstrategier och omprövar strategierna för tillväxtmarknader där tillväxten har avtagit. I Brasilien förväntar sig 45 procent av företagen att göra ett förvärv, jämfört med 29 i USA och 12 i Ryssland.

De hetaste förvärvssektorerna är teknologi, fordon, life sciences, konsumentprodukter samt olja och gas, medan något lägre aktivitet förväntas inom energi, gruvindustrin, finansiella tjänster och tillverkande industri.

- Företag som agerar snabbt i sina förvärvsplaner för tillväxtmarknader kan dra nytta av stora fördelar gentemot konkurrenterna. Gästerna har kommit, bordet är uppdukat men ingen vågar sätta sig först, sammanfattar Pär-Ola Hansson.

Kontaktpersoner
Pär-Ola Hansson, Transaction Advisory Services, Ernst & Young, 
par-ola.hansson@se.ey.com, 08-520 596 77, 070-318 96 77
Jenny Bildsten, pressansvarig, Ernst & Young, jenny.bildsten@se.ey.com, 08-520 590 43

Om Ernst & Young
Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 167 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se

Ernst & Young AB ingår i det globala Ernst & Young-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.

Taggar:

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se