Fortsatt starkt klimat för börsintroduktioner

Det första kvartalet är vanligtvis lågsäsong för börsintroduktioner och för de nordiska länderna var starten på 2017 inget undantag. Den avvaktande inledningen till trots ser pipelinen för 2017 stark ut med en fortsatt hög aktivitet på framför allt de svenska handelsplatserna. Detta visar revisions- och rådgivningsföretaget EY:s nya analys i senaste upplagan av EY Nordic Capital Markets Insights. 

I EY Nordic Capital Markets Insights kartlägger EY varje kvartal genomförda börsintroduktioner på såväl reglerade marknader som på handelsplattformar. Studien visar på en försiktig inledning för börsintroduktioner över hela Norden under Q1 2017. Totalt genomfördes det sju börsnoteringar med en total transaktionsvolym motsvarande 414,2 miljoner USD under kvartalet. Även om noteringsåret 2017 förefaller vara något trögstartat pekar ändå trenden under inledningen av 2017 mot en fortsatt positiv trend i Norden menar EY.

– Vi ska komma ihåg att 2016, likt 2015, var ett starkt noteringsår och vi tror att börsklimatet kommer att vara positivt även under 2017. Det första kvartalet brukar emellertid alltid vara lite avvaktande och samtidigt vet vi att många företag förbereder sig för en börsnotering. När det gäller den svenska marknaden är det fortfarande ett stort intresse från internationella aktörer som vill investera här, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader inom EY Norden och Sverige.

Även på handelsplattformar synes investerarviljan vara god. I Sverige genomfördes tre av fem noteringar på First North Stockholm. Den största noteringen i Sverige var börsintroduktionen av Ambea AB på Stockholmsbörsen till ett värde motsvarande 221,2 miljoner USD. Andra betydande IPOs genomfördes av Oncopeptides AB och MIPS AB. Noteringarna i Sverige stod dessutom för cirka 80 procent av den totala transaktionsvolymen i Norden.

– Sverige är fortsatt tongivande både när det gäller antal noteringar och transaktionsvolym. Under det första kvartalet 2016 noterades 10 bolag på den svenska marknaden och även om motsvarande siffra i år inte nådde samma höjd står vi fast vid vår optimism för noteringsåret 2017. Marknaden är fortfarande aktiv och många bolag kontaktar oss för att förbereda sig för en börsnotering. Vi har också sett en intensiv förvärvs- och avyttringsperiod vilket förstås påverkar antalet noteringar, säger Andreas Dalhäll.

Rekordnivåer globalt

Globalt nådde aktiviteten rekordnivåer med totalt 369 genomförda noteringar motsvarande totalt 3,7 miljarder USD. Det är den högsta siffran för ett första kvartal på tio år. Asien stod för 48 procent av transaktionsvolymen och regionen var även den mest aktiva med 70 procent av alla noteringar. USA fick också en stark inledning på 2017 då fyra av de tio största introduktionerna skedde på den amerikanska marknaden. Mest noterbart var börsintroduktionerna av Snap Inc. och Invitiation Homes Inc. som var för sig landade på över 1 miljard USD.

För mer information, kontakta: Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader inom EY Norden och Sverige, andreas.dalhall@se.ey.com, tfn +46 (0) 761-264 879

Vänligen se bifogat dokument för rapporten Nordic Capital Markets Insights i sin helhet.

Om EY Nordic Capital Markets Insights
Analysen baseras data från Dealogic kring alla noteringar som anges fram till den 24 mars 2017, samt EY:s förväntningar avseende noteringar som bedöms stänga under resten av månaden. Noteringar som genomförts efter den 24 mars kommer presenteras i nästa rapport för kvartalet som avslutas den 30 juni.

Om EY
EY är världsledande inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person.

Taggar:

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se