Hög förvärvsaktivitet fortsätter att driva antalet företagstransaktioner

Under andra kvartalet 2007 slutförde svenska storföretag 52 transaktioner, varav 43 förvärv. Det är en viss avmattning jämfört med rekordnivåerna under årets första kvartal men samtidigt en rejäl ökning jämfört med samma period föregående år. Bolagsförvärv fortsätter att dominera storföretagens transaktioner medan avyttringar av dotterbolag och icke kärnverksamheter ligger på rekordlåga nivåer.Ökning av antalet stora förvärv – Under det gångna kvartalet har fokus på medelstora och stora förvärv bibehållits och svenska storföretag har också genomfört ett par större transaktioner där man förvärvat verksamheter från private equity fonder, till exempel Husqvarnas förvärv av Gardena och Atlas Copcos förvärv av Dynapac, säger Pär-Ola Hansson, chef för Ernst & Young Transaction Advisory Services, och fortsätter:

– Hur transaktionsaktiviteten kommer utvecklas är däremot lite oklart i nuläget med tanke på den volatila aktiemarknaden och rädslan för minskade lånemöjligheter. Möjligen kan köpare bli mer försiktiga samtidigt som större förvärv blir svårare att finansiera. Svenska storföretag har dock generellt sett starka balansräkningar och så länge det inte finns några tydliga tecken på konjunkturavmattning så bör åtminstone mindre och medelstora förvärv kunna fortsätta på nuvarande nivåer.

Studien visar vidare att • huvuddelen av de svenska transaktionerna under kvartalet skedde i Norden och Västeuropa men med en ökad förvärvsaktivitet i USA • närmare hälften av transaktionerna genomfördes inom bygg- och tillverkningsindustrin, dock ökade aktiviteten i sektorn för konsumentvaror under kvartalet, bland annat med tre förvärv genomförda av Husqvarna • AstraZeneca stod för den största transaktionen i och med förvärvet av amerikanska MedImmune

Kontaktpersoner Pär-Ola Hansson, partner och affärsområdeschef, Ernst & Young Transaction Advisory Services, par-ola.hansson@se.ey.com, 08-520 596 77.
Jenny Rodin, pressansvarig, Ernst & Young, jenny.rodin@se.ey.com, 08-520 590 43.

Om Ernst & Young Ernst & Young är ett ledande globalt revisionsföretag som erbjuder tjänster präglade av integritet, kvalitet och professionalism. Våra tjänster omfattar revision, redovisning och management consulting samt skatte- och transaktionsrådgivning. Våra 114 000 medarbetare är revisorer och rådgivare i 140 länder. Oavsett om vi arbetar på lokal eller global nivå är vår vision densamma – att bidra mest till våra medarbetares och kunders framgång genom att skapa värde och förtroende. Läs mer på www.ey.com/se.

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se

Prenumerera