Hur kan vi navigera mot ett hållbart energilandskap?

Pressinbjudan: Den 2 juli i Almedalen diskuteras hur vi kan skapa ett hållbart energilandskap och realisera de möjligheter som teknik och rätt styrmedel erbjuder. Medverkar gör bland annat Ibrahim Baylan, Samordnings- och energiminister, Ulla Sandborgh, GD, SVK, och Magnus Hall, VD, Vattenfall.

 

En av det moderna samhällets största utmaningar är att tillgodose behovet av billig, hållbar och konstant tillgänglig energi. Det verkar inte vara möjligt att bevara eller förbättra vår levnadsstandard, utan att producera och konsumera energi på vägen. Sveriges mål om ett 100 procent förnybart energisamhälle skapar dock enorma utmaningar för energisystemet: ersättning av kärnkraft och fossila bränslen med förnybara men väderberoende energikällor, förändringar i elproduktion och konsumtion med decentralisering och ökande andel prosumenter, samt sjunkande priser och nya innovativa tekniker för energilagring. Detta och andra utmaningar behöver vi ta ställning till för att inte äventyra en fortsatt säker och tillräcklig tillgång på el.

  • Vilka är de viktigaste förändringarna som måste genomföras för att nå målet om ett 100 procent förnybart energisamhälle?

  • Vilka är de främsta hindren för att nå målet och hur tar vi oss förbi dem?

  • Vem formar vårt framtida energilandskap och vad påverkar det?

Paneldeltagare:
Ibrahim Baylan, Samordnings- och energiminister
Ulla Sandborgh, GD, SVK
Maria Sandqvist, Kanslichef, Swedish Smartgrid
Magnus Hall, VD, Vattenfall
Anders Egelrud, VD, Stockholm Exergi AB

Datum: Måndag 2 juli
Tid: Kl. 14.30–15.15
Plats: Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Seminariet modereras av Sofie Mannerstråle, Partner, EY och Marie Fossum Strannegård, Partner, EY. Se filmen där Sofie berättar mer om seminariet: https://youtu.be/3SzUmWtkojo

Revisions- och rådgivningsföretaget EY arrangerar totalt fyra seminarier den 2 juli på Clarion Hotel Wisby. Seminarierna handlar om skolan, infrastruktur, energi och hälsa.
EY:s program och experter under Almedalsveckan: www.ey.com/almedalen
Twitter: @EYSverige  #eyalmedalen

För pressanmälan och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:
Stina Gustafsson, PR-chef EY, 073-355 06 31, stina.gustafsson@se.ey.com

Om EY
EY är världsledande inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. http://www.ey.com/se

Taggar:

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se

Prenumerera