IPO-klimatet fortsatt starkt i Sverige – minskar globalt

Börsnoteringarna minskar globalt på grund av geopolitisk oro och skiftande handelspolitik. EY:s senaste IPO-rapport visar en minskning i antalet IPOs, men samtidigt ökar värdet för noteringarna med 5 procent jämfört med samma period 2017. Det är det högsta värdet för ett första halvår sedan 2015. Norden hade 37 börsnoteringar under första halvåret 2018. Sverige står för den största ökningen av antalet börsnoteringar i år och hade totalt 21 IPOs under första halvåret.

Revisions- och rådgivningsföretaget EY kartlägger varje kvartal genomförda marknadsintroduktioner (IPOs) på såväl reglerade marknader som handelsplattformar. Enligt Global IPO Trends: Q2 2018 minskade antalet IPOs under det första halvåret 2018, jämfört med förra året med 21 procent till 660 stycken. Trots denna avmattning ökade de globala marknadsintäkterna till ett värde av 94,3 miljarder USD under första halvåret 2018. Utsikterna för IPOs globalt är positivt.

Antalet IPO-aktiviteter i Norden under första halvåret var 37 och Stockholm står för den stora ökningen av börsnoteringar i år. Stockholm har hittills i år haft 21 börsnoteringar - under första kvartalet fem börsnoteringar och under det andra kvartalet hade Stockholm 16 noteringar. Sett till värde var de mest betydande noteringarna i Norden under första halvåret den norska kiseltillverkare Elkem (832 miljoner USD), det finska fastighetsbolaget Kojamo (569 miljoner USD) och det danska it-bolaget Netcompany (563 miljoner USD).

– Sverige är fortsatt tongivande när det gäller antal noteringar. Typiskt sett är årets andra kvartal ett av de starkare vad gäller noteringar. För 2018 såg vi fem noteringar under Q1 och 16 noteringar i Stockholm under Q2, vilket är i linje med våra förväntningar i år men avsevärt lägre än Q2 2017 under vilket vi såg hela 40 noteringar äga rum. Marknaden är dock fortfarande aktiv och vi ser också att noteringsintresset i Norden fortsätter även i år, även om vi tycker oss skönja att fler exit-processer slutar i försäljning snarare än i IPO jämfört med de senaste åren. Även globalt förväntar vi oss fortfarande ett stort antal börsnoteringar på de större marknaderna under året, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader inom EY Norden och Sverige.

Bakgrunden till minskningen globalt beror på geopolitisk osäkerhet och skiftande handelspolitik vilket påverkar den globala IPO-aktiviteten. Det är Asien-Stillahavsområdet som minskar antalet börsnoteringar och EMEIA-området presterar bra på grund av hög aktivitet i Indien. Teknik, konsumentprodukter och industriprodukter var tre mest aktiva sektorer under första halvåret 2018. Läs det globala pressmeddelandet

Om EY Global IPO Trends
Analysen baseras data från Dealogic kring alla noteringar som anges från 1 januari 2018 fram till den 15 juni, samt EY:s förväntningar avseende noteringar som bedöms stänga under resten av juni. Läs mer EY:s IPO-tjänster på www.ey.com/ipo

 

För ytterligare information kontakta
Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader inom EY Norden och Sverige, andreas.dalhall@se.ey.com, 076-1264879
Stina Gustafsson, PR-chef för EY i Sverige, 073-3550631, stina.gustafsson@se.ey.com

 

Om EY
EY är världsledande inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. http://www.ey.com/se

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se

Prenumerera

Media

Media