Kan en robot sköta undervisningen? Artificiell intelligens i skolans värld

Pressinbjudan: Den 2 juli i Almedalen diskuteras artificiell intelligens i skolan. Medverkar gör bland annat Sofia Serholt som är Doktor vid Chalmers avdelning för interaktionsdesign, Svante Tideman, 1:e vice ordförande, Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse och Alf Karlsson som är statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsministern i Näringsdepartementet.

Med artificiell intelligens (AI) kan ett mjukvaruprogram förstå hur en elev lär sig och anpassa utbildningsinnehåll och återkoppling till den enskilda eleven. Det innebär att eleven kan mötas och få stöd och utmaningar på den nivå som han eller hon befinner sig. Adaptiva program kan också vara ett stöd för läraren och frigöra värdefull tid. En lärare som har många elever kan med datorns hjälp individanpassa och effektivisera undervisningen samt prioritera sin tid annorlunda.

EY:s seminarium belyser hur skolan använder AI i dag och hur tekniken kommer att förändra elevernas lärande och lärarnas roll framöver. Vi kommer att demonstrera hur ett digitalt verktyg används och låta våra paneldeltagare debattera detta. Vi diskuterar också om AI som hjälpmedel enbart är av positiv karaktär och vilka eventuella risker och etiska förbehåll som användningen kan medföra.

Paneldeltagare:
Bo Kristoffersson, Nordenchef, Lexplore
Johanna Hemminki, VD och grundare, Utelias Technologies
Sofia Serholt, Doktor, Chalmers avd för interaktionsdesign
Svante Tideman, 1:e vice ordförande, Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse
Petter Brobacke, Utvecklingschef, AcadeMedia för- och grundskolor
Alf Karlsson, Statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson

Datum: Måndag 2 juli
Tid: Kl. 11.00–11.55
Plats: Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Seminariet modereras av Sara Shamekhi, Manager, EY och Linda Marklund, Certifierad kommunal revisor, EY. Se filmen där Sara berättar mer om seminariet: https://youtu.be/SGx2gI8n8Qk

Revisions- och rådgivningsföretaget EY arrangerar totalt fyra seminarier den 2 juli på Clarion Hotel Wisby. Seminarierna handlar om skolan, infrastruktur, energi och hälsa.
EY:s program och experter under Almedalsveckan: www.ey.com/almedalen
Twitter: @EYSverige  #eyalmedalen

För pressanmälan och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:
Stina Gustafsson, PR-chef EY, 073-355 06 31, stina.gustafsson@se.ey.com

Om EY
EY är världsledande inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. http://www.ey.com/se

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se

Prenumerera