Kompletteringsförvärv driver transaktionsaktiviteten under årets andra kvartal

Svenska storbolag genomförde totalt 39 företagsaffärer under andra kvartalet 2013. Detta är en ökning med 30 procent jämfört med föregående kvartal. Det visar EYs nya rapport Corporate Transaction Trends. EYs Pär-Ola Hansson är trots rykten om en bister transaktionsmarknad optimistisk för 2013 och bedömer att 150 affärer kan komma att genomföras under året.

– Ökningen i antalet affärer drevs främst av kompletteringsförvärv vilket förklarar den relativt höga nivån. 56 procent av kvartalets genomförda transaktioner involverade bolag med en omsättning understigande 20 miljoner euro, säger Pär-Ola Hansson, marknadschef Transaction Advisory Services EMEIA på EY och fortsätter:

– Antalet aviserade men ännu inte genomförda transaktioner låg fortsatt på en blygsam nivå vid utgången av andra kvartalet 2013. Indikationen är dock att antalet transaktioner under kommande kvartal bör vara i paritet med första halvan av 2013.

EYs rapport Corporate Transaction Trends kartlägger varje kvartal förvärv och försäljningar bland Sveriges 100 största företag. Studien visar att 39 transaktioner slutfördes under andra kvartalet 2013, varav 28 var förvärv och 11 avyttringar. Bygg- och tillverkningsindustrin behöll sin position som den mest aktiva industrisektorn och stod för 31 procent av genomförda transaktioner. Andelen förvärv genomförda i Västeuropa nådde en ny rekordnivå (36 procent) under andra kvartalet medan andelen förvärv i Norden minskade med motsvarande del. USA fortsätter vara en attraktiv marknad för investeringar - 21 procent av kvartalets förvärv genomfördes där.

Tele2:s försäljning av sin ryska verksamhet var i särklass kvartalets största transaktion. Kvartalets största förvärv genomfördes av Investor och Ratos.

  
Största företagsköpen (Enterprise Value, 100%), kvartal två 2013  
Köpare Target
Investor Permobil
Ratos SF Bio   (60 %)
Ratos Nebula   (75 %)

– Vi står fast vid vår prognos om att helåret 2013 kommer vara i nivå eller bättre än 2012. Om de globala ekonomiska utsikterna fortsätter att förbättras, finns det fortsatt potential att nå 150 genomförda transaktioner under 2013, avslutar Pär-Ola Hansson.

Corporate Transaction Trends Q2 2013

Kontaktpersoner
Pär-Ola Hansson, partner och affärsområdeschef, Transaction Advisory Services, EY, par-ola.hansson@se.ey.com, 070-318 96 77
Jenny Bildsten, pressansvarig, EY, jenny.bildsten@se.ey.com, 070-318 90 43

Om EY (tidigare Ernst & Young)
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Taggar:

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se

Prenumerera