Lovande start på 2013 för företagstransaktioner

Svenska storbolag genomförde totalt 30 företagsaffärer under första kvartalet 2013 -  en ökning med sju procent jämfört med föregående kvartal. Det visar Ernst & Youngs nya rapport Corporate Transaction Trends. Ernst & Youngs Pär-Ola Hansson är optimistisk för 2013 och bedömer att 150 affärer kan komma att genomföras under året.

– Antalet aviserade men ännu inte genomförda transaktioner låg fortsatt på en blygsam nivå vid utgången av första kvartalet 2013. Indikationen är dock att antalet transaktioner åtminstone bör fortsätta på liknande nivåer under första halvåret 2013, säger Pär-Ola Hansson, marknadschef Transaction Advisory Services EMEIA på Ernst & Young.

Ernst & Youngs rapport Corporate Transaction Trends kartlägger varje kvartal förvärv och försäljningar bland Sveriges 100 största företag. Studien visar att 30 transaktioner slutfördes under första kvartalet 2013, varav 22 var förvärv och 8 avyttringar. Bygg- och tillverkningsindustrin stod för 50 procent av de genomförda transaktionerna och nära 60 procent av de genomförda förvärven och behöll därmed positionen som den mest aktiva industrisektorn. Andelen förvärv i USA ökade till 27 procent, medan Norden och Västeuropa stod för 59 procent. 75 procent av alla avyttringar genomfördes i Norden.

Hakon Invests förvärv av resterande 60 procent i ICA är i särklass den största affären under första kvartalet 2013. Den största avyttringen var Kungsledens försäljning av 50 procent av Hemsö Fastighets till Tredje AP-fonden, som numera är ensam ägare.

Största företagsköpen (Enterprise Value), kvartal ett 2013
Köpare Target
Hakon Invest ICA (60 procent)
Ratos (Arcus-Gruppen) Pernod Ricard brands
SKF Blohm + Voss Industries
Största avyttringarna (Enterprise Value), kvartal ett 2013
Säljare Target
Kungsleden Hemsö Fastighets (50 procent)
Ratos Stofa
TeliaSonera NextGenTel

– Vår prognos är att helåret 2013 kommer vara i nivå eller bättre än 2012. Om de globala ekonomiska utsikterna fortsätter att förbättras, finns det potential att nå 150 genomförda transaktioner under 2013, avslutar Pär-Ola Hansson.

Kontaktpersoner
Pär-Ola Hansson, marknadschef Transaction Advisory Services EMEIA, Ernst & Young, par-ola.hansson@se.ey.com, 08-520 596 77, 070-318 96 77

Jenny Bildsten, presschef, Ernst & Young, jenny.bildsten@se.ey.com, 08-520 590 43

Om Ernst & Young
Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 167 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se

Ernst & Young AB ingår i det globala Ernst & Young-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.

Taggar:

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se