Mellanår för företagstransaktioner

Trots kraftig inbromsning av företagsaffärer under andra halvan av 2012 blev det ett mellanår med totalt 129 slutförda affärer. Det är något fler än prognosen i början av året på 120 affärer. Det visar Ernst & Youngs nya rapport Corporate Transaction Trends.

– Mot bakgrund av den turbulens vi sett i världsekonomin har svenska företag trots starka balansräkningar varit relativt försiktiga med företagsaffärer. Om vi blickar framåt tror vi att antalet transaktioner 2013 kan landa på 150, givet att de globala ekonomiska utsikterna fortsätter att förbättras, säger Pär-Ola Hansson, ansvarig för Transaction Advisory Services på Ernst & Young i Sverige.

Ernst & Youngs rapport Corporate Transaction Trends kartlägger varje kvartal försäljningar och förvärv bland Sveriges största företag. Studien visar att storföretagen totalt genomförde 129 affärer under 2012, vilket är en minskning med 17 procent från tidigare år. Av dessa var 94 förvärv, en minskning med 23 procent jämfört med 2011. Antalet avyttringar landade på 35, en ökning med 6 procent. Årets sista kvartal bjöd på 20 förvärv och 8 avyttringar, vilket var något högre siffror än kvartalet innan.

Största förvärvet under året var ABB:s köp av Thomas & Betts, Nordamerikas största leverantörer av lågspänningsprodukter. Största avyttringen var Ahlsell som fick nya private equity ägare under 2012.

Norden och Västeuropa stod för mer än 60 procent av alla genomförda förvärv. Andelen amerikanska förvärv ökade med 6 procentenheter till 19 procent. Majoriteten, 54 procent, av alla avyttringar skedde i Norden. Givet den låga tillväxten i Europa, fanns det fortfarande mycket få genomförda transaktioner i Asien under 2012 och ingen under det fjärde kvartalet 2012.

Bygg- och tillverkningsindustrin befäste sin position som den mest aktiva sektorn med totalt 11 företagsaffärer under kvartal fyra och 51 under helåret 2012.

Största företagförvärven (enterprise value) kvartal fyra 2012

Köpare Target
ÅF Epsilon
Getinge Kinetic Concepts
Telia Sonera Alem Communiactions

Kontaktpersoner
Pär-Ola Hansson, partner och affärsområdeschef, Transaction Advisory Services,
Ernst & Young, par-ola.hansson@se.ey.com, 08-520 596 77, 070-318 96 77
Jenny Bildsten, pressansvarig, Ernst & Young, jenny.bildsten@se.ey.com, 08-520 590 43

Om Ernst & Young
Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 167 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se
Ernst & Young AB ingår i det globala Ernst & Young-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.

Taggar:

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se

Prenumerera