Mycket stark transaktionsmarknad i Sverige under andra kvartalet

Enligt senaste rapporten från revisions- och rådgivningsföretaget EY ökar antalet transaktioner och förvärv stort bland Sveriges största bolag. Under andra kvartalet genomfördes 55 transaktioner, vilket är en ökning jämfört med föregående kvartal. Senaste kvartalet är tillsammans med Q2 2016 det starkaste kvartalet sedan finanskrisen.

Corporate Transaction Trends är en rapport från EY som varje kvartal kartlägger förvärv och avyttringar bland Sveriges största företag. Den visar att under årets andra kvartal genomfördes 55 transaktioner, en ökning med 28 procent jämfört med 43 transaktioner under det första kvartalet 2017. Sedan 2008 har andra kvartalet tillsammans med förra årets andra kvartal flest antal transaktioner.

– Mycket pekar på ett fortsatt starkt år för företagstransaktioner av Sveriges största bolag. Det baserar vi på att det redan skett ett antal avslutade transaktioner under tredje kvartalet, men även på aviserade men ännu inte stängda transaktioner. Vi ökar därför vår prognos till 180 genomförda transaktioner under 2017, säger Pär-Ola Hansson, ansvarig för EY Transaction Advisory Services i Europa.

Antalet förvärv var 45 under årets andra kvartal, vilket är en stor uppgång från 32 förvärv under kvartalet innan. Det var 10 avyttringar som genomfördes, vilket är i nivån strax under föregående kvartals avyttringar. Antalet avyttringar under andra kvartalet motsvarade ett utfall i linje med genomsnittet under 2016.

Under de senaste tolv månaderna (LTM) är antalet genomförda transaktioner 179, vilket är i linje jämfört med föregående kvartals LTM. Det visar att aktiviteten på den svenska transaktionsmarknaden är fortsatt stark och mycket tyder på att det kommer fortsätta med ett stort antal transaktioner under årets två sista kvartal.

Baserat på bolagsvärde (EV) var Intrum Justitias förvärv av Lindorff Group och SCA:s förvärv av BSN Medical de största köpen under kvartalet. Största försäljningarna var MTG:s avyttring av FTV Prima och Telias avyttring av Sergel Group.

Se bifogad rapport för fler fakta och statistik.

För mer information, kontakta:
Pär-Ola Hansson, ansvarig för Transaction Advisory Services för EY i Europa, 070-318 9677, par-ola.hansson@se.ey.com
Stina Gustafsson, PR-chef för EY i Sverige, 073-3550631, stina.gustafsson@se.ey.com

Om EY Corporate Transaction Trends
Transaktionerna som undersökts i studien är transaktioner genomförda av stora svenska företag som antingen är listade på Stockholmsbörsen och har ett marknadsvärde på mer än fem miljarder SEK eller onoterade företag som har en omsättning på mer än tio miljarder kronor. Svenska företag som är kontrollerade av utländska ägare är exkluderade, såvida de inte har huvudkontor i Sverige. Enbart bekräftade transaktioner som genomfördes under perioden med ett uppskattat värde över 50 miljoner kronor och som har lett till en signifikant förändring i inflytande räknas i studien. Om stora svenska företag finns med på båda sidor av samma transaktion, räknas transaktionen som ett förvärv. Publika uppköp av tredje part och avknoppningar räknas som avyttringar.

Om EY
EY är världsledande inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. http://www.ey.se

Taggar:

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se