Ny telekomrapport visar: Pris och kundtjänst avgörande när konsumenter väljer leverantör av bredband, tv och telefoni

Den starka tillväxten av så kallade multi-play-erbjudanden – kombinerade tjänster av bredband, tv och telefoni – drivs av operatörerna för att hålla prisnivåerna uppe på en marknad som kännetecknas av stark prispress. En ny studie från Ernst & Young visar att kunderna prioriterar ett lägre pris och bra kundservice medan innehållet i erbjudandena ses som mindre viktigt.– Operatörerna försöker förstå vad kunderna föredrar och vad som får dem att stanna kvar som kund medan kunderna känner sig osäkra på operatörernas erbjudanden och vad de egentligen innebär, säger Marika Corell, ansvarig för telekom inom Ernst & Young, och fortsätter:

– Sverige har lägre andel kunder med kombinerade erbjudanden relativt övriga länder i Europa. Detta kan förklaras dels av konkurrensbilden – det finns färre alternativa aktörer på marknaden – dels av den större andelen singelhushåll vilka enligt studien är mindre benägna att använda sig av kombinerade erbjudanden.

Summering av innehåll: • Innehållet i multi-play-erbjudandet är mindre viktigt när en konsument väljer ett paket. Däremot skapar erbjudandet en hög lojalitet när man väl har gjort sitt val. • Varumärket har stor betydelse när det kommer till valet av erbjudande. • Billigare och snabbare bredband hos konkurrent samt dålig service av kundtjänst är de största anledningarna till varför konsumenter byter operatör. • Familjehushåll använder mer bandbredd och är mer benägna att köpa kombinerade kommunikationstjänster än singelhushåll. • Inkomst styr inte valet av kombinerade kommunikationstjänster, däremot har ålder betydelse. • Det är lättare att få en tv-kund att teckna telefoni och bredband än tvärtom. Tv-vanor är svåra att bryta.
• Efterfrågan för IPTV, Video on Demand samt högre bredbandshastigheter är mycket stor.

Om studien Bundle Jungle Europe: Navigating the Multi-Play Market kartlägger svenska och europeiska konsumeters vanor, drivkrafter, attityder och framtidsplaner kring multi-play-erbjudanden. Studien omfattar en undersökning med drygt 12 500 konsumeter i åtta europeiska länder, intervjuer med beslutsfattare hos några av de största europeiska leverantörerna av dessa tjänster samt analyser och slutsatser från teknik- och telekomspecialister på Ernst & Young. I Sverige intervjuades 1 000 konsumenter.

Om Ernst & Young Ernst & Young är ett ledande nätverk av revisionsföretag på den globala marknaden. Vi erbjuder tjänster präglade av integritet, kvalitet och professionalism. Våra tjänster Våra tjänster omfattar revision, redovisning och management consulting samt skatte- och transaktionsrådgivning. Våra 114 000 medarbetare är revisorer och rådgivare i fler än 140 länder. Ernst & Young AB ingår i det globala Ernst & Young-nätverket där varje medlem är en egen legal enhet. För mer information besök www.ey.com/se

Kontaktpersoner Marika Corell, partner, marika.corell@se.ey.com, tfn 08-5205 91 41, 070-318 91 41 Jenny Rodin, pressansvarig, Ernst & Young, jenny.rodin@se.ey.com, tfn 08-520 590 43, 070-318 90 43

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se

Prenumerera