Svenskt noteringsklimat ljusglimt under svagt kvartal globalt

EY:s nya analys EY Global IPO Trends: 2016 3Q visar att antalet börsnoteringar bromsar in globalt under det tredje kvartalet. I USA är intresset för nya noteringar lågt och i EMEIA backar antalet noteringar rejält jämfört med samma kvartal 2015. Sverige och Norden går dock emot trenden och här ser pipeline särskilt stark ut inför 2017.

Under årets tredje kvartal genomfördes totalt 252 börsnoteringar med en sammanlagd transaktionsvolym på 35,4 miljarder USD. Även om detta innebär en ökning med 21 procent respektive 84 procent jämfört med det tredje kvartalet 2015, förändras inte det faktum att året så här långt varit svagare än föregående år. På kort sikt har USA och stora delar av Europa, särskilt Storbritannien, en fortsatt avvaktande inställning till IPOs och präglas av politisk och ekonomisk försiktighet bland annat beroende på Brexit, fallande oljepriser, svag tillväxt i Kina och det stundande presidentvalet i USA.

-       Osäkerheten dämpar viljan till IPOs och helåret 2016 ser ut att bli ett svagt år globalt. Detta innebär i regel att IPOs skjuts på framtiden och att pipeline för börsmogna bolag nu ser mycket lovande ut. Givet att den politiska och ekonomiska osäkerheten stabiliseras tror vi att 2017 globalt sett kommer att representera ett mer normalt noteringsklimat, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader inom EY Norden och Sverige.

Aktiviteten under tredje kvartalet ser dock lite olika ut i olika delar av världen. Asien och Stillahavsregionen går starkt och här genomfördes 69 procent av alla globala noteringar under kvartalet. Antalet noteringar i regionen, 176 stycken med ett transaktionsvärde på 24,2 miljarder USD, innebär en ökning med 74 procent (101) respektive 288 procent (8,4 miljarder USD) jämfört med motsvarande kvartal 2015. I USA ligger antalet noteringar kvar på en låg nivå, 35 stycken till ett värde av 6,4 miljarder USD.

Även i EMEIA är aktiviteten, som antytts ovan, låg under kvartalet. Antalet noteringar i denna region uppgår till 40 stycken, vilket motsvarar en tillbakagång med 38 procent jämfört med tredje kvartalet 2015. Transaktionsvolymen på 4,4 miljarder USD innebär en tillbakagång med 19 procent.

-     I Norden har ett antal framgångsrika IPOs genomförts under det tredje kvartalet och vi noterar också att en serie dual track-processer fallit ut till förmån för försäljning snarare än IPO, i synnerhet i Finland. Pipeline för Sverige inför fjärde kvartalet 2016 och under den närmaste sexmånadersperioden ser ut att vara i nära paritet med andra kvartalet 2016, som var extremt starkt. Även om vi just nu inte ser någon inbromsning av börsförberedelser, kan t ex utfallet av det amerikanska presidentvalet påverka såväl marknaden i stort som individuella bolag relativt snabbt. På längre sikt har vi dock en positiv syn på noteringsklimatet både i Sverige och övriga Norden, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader inom EY Norden och Sverige.

Om EY Global IPO Trends

Analysen baseras data från Dealogic kring alla noteringar som anges fram till den 16 september 2016, samt EY:s förväntningar avseende noteringar som bedöms stänga under resten av månaden. M&A-data har hämtats från Dealogic den 17 september 2016. Läs mer om EY:s tjänster på www.ey.com/ipocenter 

Januari – september 2016, globala börsintroduktioner uppdelade på branschsektorer

Sector Number of deals % of global deal number Proceeds (US$) % of global capital raised
Consumer products and services 62 8.8% $4,537 5.7%
Consumer staples 42 6.0% $4,230 5.3%
Energy 33 4.7% $5,624 7.1%
Financials 62 8.8% $22,480 28.3%
Health care 91 12.9% $5,103 6.4%
Technology 120 17.0% $8,044 10.1%
Industrials 118 16.8% $10,055 12.7%
Materials 62 8.8% $2,343 3.0%
Media and entertainment 26 3.7% $4,105 5.2%
Real estate 42 6.0% $9,157 11.5%
Retail 38 5.4% $3,514 4.4%
Telecommunications 8 1.1% $177 0.2%
Global total 704 100.0% $79,369 100.0%

För ytterligare information kontakta:

Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader inom EY Norden och Sverige, andreas.dalhall@se.ey.com, tfn +46 (0) 761 264 879

Om EY

EY är världsledande inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person.

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se

Prenumerera