Tre av fyra företag ser nya vinster i bättre affärsprocesser

Effektivisering genom processutveckling ligger högt på företagsledningars agenda inom den finansiella sektorn. Det visar en ny studie från Ernst & Young. De flesta företag uppnår 15 - 40 procents effektivisering, vilket motsvarar mångmiljonbelopp.Studien visar att processutveckling ligger högt upp på ledningens agenda. 75 procent av företagen planerar att öka investeringen för att effektivisera affärsprocesserna. Fördelarna är påtagliga; intern effektivitet ökar, kostnader sjunker och högre kundnöjdhet uppnås – kritiska framgångsfaktorer för företag i en ständigt hårdnande konkurrens. De flesta företag har uppnått över 15 procents förbättring och i många fall ligger nivån på över 40 procent.

– Det är lite av en renässans för processeffektivisering. Företagsledningarna inom den finansiella sektorn har märkt att processutveckling ger bra resultat i en del av företaget och sedan blir det en positiv spiral, menar Fredrik Andrén, partner och ansvarig för studien på Ernst & Young. Nu finns det även andra möjligheter inom IT än det gjorde för tio år sedan.

Stora förbättringar inom den finansiella sektorn, men från en låg nivå Företag inom den finansiella sektorn visar bäst resultat inom ledtidsreduktion, ökad kundnöjdhet och förbättrad riskhantering.

– Företagen inom den finansiella sektorn visar på stora procentuella effektiviseringar, men i jämförelse med många företag inom den tillverkande industrin ligger den finansiella sektorn långt efter inom processutveckling, menar Fredrik Andrén och fortsätter:

– Företagen inom den finansiella sektorn uppger att knappt 15 procent av affärsprocesserna är effektiva eller i världsklass (jämfört med 20 procent om alla företag i undersökningen inkluderas). Ernst & Youngs erfarenhet är att försäljning och produktutveckling/-nedläggning är de processer som är mest eftersatta, även om det återstår en hel del att göra inom administrationen.

Engagerad ledning viktig Undersökningen visar att de företag som visar bäst resultat delar fler karaktäristika: de har en ledning som är engagerad och har en tydlig vision om vad som skall uppnås, de har starkt kundfokus, de har väl utvecklad mätning och uppföljning av nyckeltal och de har tydliga ägare till enskilda affärsprocesser med mandat att förbättra.

Kontakta gärna: Fredrik Andrén, partner och ansvarig för studien, tfn 08-520 591 12, 070-318 91 12, fredrik.andren@se.ey.com Jenny Rodin, pressansvarig, tfn 08-520 590 43, 070-318 90 43, jenny.rodin@se.ey.com

Om Ernst & Young Ernst & Young är ett ledande nätverk av revisionsföretag på den globala marknaden. Vi erbjuder tjänster präglade av integritet, kvalitet och professionalism. Våra tjänster omfattar revision, redovisning och management consulting samt skatte- och transaktionsrådgivning. Våra 114 000 medarbetare är revisorer och rådgivare i fler än 140 länder. Ernst & Young AB ingår i det globala Ernst & Young-nätverket där varje medlem är en egen legal enhet. För mer information besök www.ey.com/se

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se

Prenumerera