Välkommen till EY i Almedalen 2017

Träffa revisions- och rådgivningsföretaget EY under Almedalsveckan och välkommen att delta i EY:s seminarier 3 och 4 juli. För tolfte året i rad är EY på plats i Almedalen för delta i samhällsdebatten samt diskutera utmaningar och möjligheter som samhället står inför.

Under Almedalsveckan deltar experter från EY som har kunskap och insyn i olika samhällsutmaningar samt kan bidra med insikter i debatter. EY vill diskutera och få svar på de viktigaste frågorna inom bland annat hållbarhet, entreprenörskap, skattefrågor, offentliga upphandlingar och finansbranschen. EY:s experter finns tillgängliga för att delta i seminarier, paneldebatter eller intervjuer med media.

Den 3-4 juli 2017 arrangerar EY åtta seminarier i Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby. Seminarierna handlar om infrastruktur, entreprenörskap, cirkulär ekonomi, tillverkningsindustri, fintech, välfärd, skattepolitik och FN:s Agenda 2030. I panelerna ingår namnkunniga politiker, företagare och samhällsprofiler.

EY:s program i Almedalen: www.ey.com/almedalen
 

Hur byggs och finansieras framtidens infrastruktur?
Måndag 3 juli, kl. 11.00–11.55, Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby
Investeringar i infrastruktur medför stora, kapitalintensiva och trögrörliga förändringar. Samhällsutvecklingen går däremot i motsatt riktning. I framtiden kommer transporter av människor, gods och andra flöden att se annorlunda ut. Trots det investeras miljardbelopp i infrastruktur som baseras på gamla sätt att förflytta sig. Trafikverket och EY har utrett frågan om alternativ finansiering kan vara en del av lösningen. I EY:s intervjustudie ”Framtidens infrastruktur utifrån perspektiven flexibilitet och innovationskraft” ställs frågan hur offentlig sektor kan verka i en föränderlig värld.

På seminariet delar representanter från Trafikverket med sig av sina erfarenheter och tillsammans med panelen diskuteras framtidens infrastruktur utifrån perspektiven innovation, digitalisering och alternativ finansiering. Seminariet modereras av Linda Andersson och Maria Hesslefors från EY. I panelen medverkar Stefan Engdahl, Verksamhetsområdeschef Planering, Trafikverket, Björn Hasselgren, forskare infrastruktur, tekn. dr, Trafikverket, Svante Hagman, Chef, NCC Infrastructure, Tommy Lenberg, Vd, Byggherrarna.

Entreprenörer – bortskämda eller bortglömda?
Måndag 3 juli, kl. 13.00–13.55, Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby

De flesta är överens om att entreprenörer skapar nya arbetstillfällen och tillväxt. Men hur är förutsättningarna för entreprenörer att lyckas? Välkommen till ett seminarium där vi genomlyser områden som; ägarfrågor – 3:12-reglerna, vinster i välfärden och personaloptioner, anställning – LAS och möjligheten att anställa utländsk arbetskraft, tillväxt – statligt stöd till investeringar.
Panel består av entreprenörer och företrädare från såväl politiska block som intresseorganisationer ska försöka hitta konkreta frågor att driva framöver. Fler arbetstillfällen och tillväxt är viktiga frågor inför valet 2018. Seminariet modereras av Helena Robertsson och Karin Ebbinghaus från EY. Paneldeltagare är Viggo Cavling, debattör, Joachim Grundin, ordförande, Serio Group, Fredrika Gullfot, grundare, Simris Alg, Johan Andersson, vd, Mellby Gård, Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande, Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA).
 

Vem vinner och vem försvinner i framtidens cirkulära ekonomi?
Måndag 3 juli, kl. 14.30–15.25, Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby

Svensk handel och industri står just nu inför en stor förändring – en övergång från linjär till cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi handlar om att sluta kretsloppen så att material återvinns, återbrukas och omproduceras i stället för att gå till spillo. Dagens konsumenter blir allt mer medvetna om hållbarhet och sina egna konsumtionsbeteenden. Företag ställs därför inför nya krav, bland annat på designtänkande, materialval och resursoptimering.
På seminarium diskuteras bland annat: Vilka företag är vinnare i den cirkulära ekonomin och vilka är drivkrafterna? Vilka förändringar behöver företagen göra och hur kommer deras affärsmodeller att se ut? Hur kan vi få förändringar mot en cirkulär ekonomi att gå snabbare och vilket ansvar har respektive part (kund, företag, politik)? Modererar gör Sofie Mannerstråle och Ingrid Cornander från EY. I panelen medverkar Louise König, hållbarhetschef, Coop, Jonas Carlehed, hållbarhetschef, IKEA, Cecilia Nord, director responsible sourcing, Electrolux, Eva Karlsson, vd, Houdini, Ola Alterå, regeringens utredare om cirkulär ekonomi, f.d. statssekreterare.
 

Svensk tillverkningsindustri – en förutsättning för svensk välfärd?
Måndag 3 juli, kl. 16.00–16.55, Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby

Svenska industribolag agerar i en miljö där snabb anpassning till förändringar blir allt viktigare för konkurrenskraft och överlevnad. Ökad konkurrens ställer höga krav på bolagens förmåga att utvecklas och effektivisera, samtidigt som nya affärsmodeller och ny teknik förändrar roller och värdekedjor för hela industrier.
Välkommen på ett seminarium där några av diskussionsfrågorna är: Hur skapar vi de rätta politiska förutsättningarna för att behålla en konkurrenskraftig svensk industri som säkerställer sysselsättning och välfärd? Kan vi bygga välfärd utan en stark svensk industri? Seminariet modereras av Ulf Borgcrantz och Sören Petersen från EY. Paneldeltagare är Günther Mårder, vd, Företagarna, Ulf Kristersson, ekonomisk talesperson, Moderaterna, Jennie Nilsson, ordförande i näringsutskottet, Socialdemokraterna, Sigbritt Karlsson, rektor vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), ledamot i regeringens Nationella innovationsråd, Marie Nilsson, ordförande, IF Metall, Jonas Eriksson, näringspolitisk talesperson, Miljöpartiet.
 

Sveriges starkaste kvinnor inom fintech tycker till – vad krävs för att lyckas i branschen?
Tisdag 4 juli, kl. 11.00–11.55, Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby

Finansbranschen påverkas allt mer av de trendsättande fintechbolagen. Fintechbolagen drivs av kreativa, nytänkande, självsäkra och relativt unga individer. Vad är det som skapar framgång och mod att utmana i denna konkurrensutsatta och ständigt föränderliga bransch?
Välkommen till ett seminarium som diskuterar hur alla får möjlighet att bidra till och ta del av den för framtiden så viktiga fintechbranschen. Panel består av starka kvinnor som arbetar nära fintech, men från olika perspektiv. Hur har panelen gjort för att lyckas i denna spännande bransch och hur vi får fler individer att hoppa på tåget? Modererar seminariet gör Karin Sancho och Lars Weigl från EY. I panelen medverkar Lotta Lovén, head of digital banking, Swedbank, Sofia Ericsson Holm, investment manager technology, Industrifonden, Erika Eliasson, Chief Investor Relations Officer, Lendify, Sandra Alenius, Vice President, Service Center, Klarna. Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) samt en av grundarna till fintechs branschförening.
 

Hur finansierar vi framtidens välfärd?
Tisdag 4 juli, kl. 13.00–13.55, Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby

De kommande tio årens demografiska förändringar innebär allt fler äldre människor i samhället. Samtidigt visar befolkningsprognoser på färre medborgare i skattebetalande ålder. Detta leder till ökad efterfrågan på välfärdstjänster och högre tryck på skattefinansieringen. Flertalet kommuner och landsting har även stora investeringsbehov. Många kommuner och landsting redovisar ett resultat i balans, men utan betydande överskott. Investeringarna finansieras därför genom lån, vilket innebär att ränterisken ökar. Låneskulden förväntas stiga från 13 procent 2015 till det dubbla 2024.
Den finansiering som erbjuds är kraftigt ökade skattesatser och nya avgifter kopplade till olika välfärdstjänster eller hårda prioriteringar i välfärdssektorn. Välkommen till ett seminarium där det diskuteras vem som betalar för välfärden 2030. Seminariet modereras av Ann-Mari Ek och Jakob Smith från EY. I panelen medverkar Lena Micko, ordförande, SKL, Mats Persson, riksdagsledamot, Liberalerna, Bettina Kashefi, chefekonom, Svenskt Näringsliv, Lena Hallengren, riksdagsledamot och ordförande i utbildningsutskottet, Socialdemokraterna.
 

Gränslösa etableringar och svensk skattepolitik – ett indiskt reptrick?
Tisdag 4 juli, kl. 14.30–15.25, Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby

Skatt som hållbarhetsfråga är ett hett ämne just nu. I många bolag är intresset för skattefrågor större än på länge. Frågan är om intresset hänger ihop med ett högt skattetryck eller om bolagen helt enkelt vill betala en skatt som inte kan ifrågasättas.
Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar frågor som: Hur ser vi på vår svenska skattebas när etableringar är gränslösa? Hur kommer det sig att svenska företag etablerar sig i så kallade skattegynnade zoner? Hur möter vi etableringar till lägstbjudande? Måste politiker vara mer protektionistiska och rädda om vårt skatteunderlag eller är det okej att låta etableringar och investeringar vara skattestyrda? Modererar seminariet gör Annika Arnström och Carl Pihlgren från EY. Paneldeltagare är Ola Serneke, vd, Serneke, Ulla Werkell, skattejurist, Fastighetsägarna, Leif Jakobsson, statssekreterare åt finansminister Magdalena Andersson, Johan Bygge, chariman, EQT Asia.

Hur kan FN:s Agenda 2030 bli en central del av företagens affärsstrategi?
Tisdag 4 juli, kl. 16.00–16.55, Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby

Syftet med FN:s Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen är att leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Många svenska företag har redan börjat integrera Agenda 2030 i sitt hållbarhetsarbete. Men den stora utmaningen kvarstår – att få fler företag att förändra sina metoder att göra affärer.
Under seminariet presenteras resultat från EY:s färska studie om svenska bolags engagemang i Agenda 2030. Studien besvarar frågor som: Hur jobbar näringslivet med att integrera FN:s hållbarhetsmål i sin kärnverksamhet? Vilka utmaningar finns? Är utvecklingsagendan ett business case? Vi får också ta del av Jan Eliassons erfarenheter – FN:s tidigare vice generalsekreterare som förhandlade fram målen på högkvarteret i New York. I panelen sitter företag och representanter från Sidas nätverk ”Swedish Leadership for Sustainable Development” som har en sak gemensamt: De har alla implementerat Agenda 2030 som en del av sin affärsstrategi.
Seminariet modereras av Helene Siberg Wendin och Rebecca Rehn från EY. I panelen medverkar Jan Eliasson, FN:s tidigare vice generalsekreterare, Matilda Gennvi-Gustafsson, sustainability director, Ericsson Group, Lena Ingelstam, chef på avdelningen för partnerskap och innovation, Sida, Cecilia Nord, director responsible sourcing, Electrolux, Andreas Follér, sustainability manager, Scania.


Följ gärna oss på Twitter:
@EYSverige
#eyalmedalen

 

För pressanmälan och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:
Stina Gustafsson, PR-ansvarig EY, 073-355 06 31, stina.gustafsson@se.ey.com

Helena Persson, Projektledare EY, 076-126 48 54, helena.e.persson@se.ey.com

Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se