Välkommen till EY i Almedalen 2018

Träffa revisions- och rådgivningsföretaget EY under Almedalsveckan och delta i EY:s fyra seminarier som handlar om skola, infrastruktur, energi och hälsa. För trettonde året i rad är EY på plats i Almedalen för delta i samhällsdebatten. EY:s tema för året handlar om hur den snabba tekniska utvecklingen möjliggör innovationer som påverkar samhället på olika sätt.

I Almedalen deltar experter från EY som har kunskap och insyn i olika samhällsutmaningar samt kan bidra med insikter i debatter. EY:s experter finns tillgängliga för att delta i seminarier, paneldebatter eller intervjuer med media. EY vill i diskutera och få svar på viktiga samhällsfrågor. Temafrågan för året är: Vågar vi lösa dagens problem med framtidens lösningar?

Måndag den 2 juli arrangerar EY fyra seminarier i Kopparsalen på Clarion Hotel Wisby, med fokus på skola, infrastruktur, energi och hälsa. I panelerna ingår namnkunniga politiker, företagare och samhällsprofiler. Några av frågorna som kommer diskuteras under seminarierna är ”Kan artificiell intelligens lösa bristen på lärare och specialpedagoger? Hur påverkar självkörande bilar och elektrifierade transporter vår infrastruktur? Kan välfärdsteknologi och modern beteendevetenskap revolutionera sjukvården och rädda liv? Hur når Sverige målet om en elproduktion som är 100 procent förnybar år 2040?”

EY:s program i Almedalen och kontaktinformation till experter:
www.ey.com/almedalen

Följ gärna oss på Twitter:
@EYSverige   #eyalmedalen


Kan en robot sköta undervisningen? Artificiell intelligens i skolans värld
Måndag 2 juli, kl. 11.00–11.55, Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby

Med artificiell intelligens (AI) kan ett mjukvaruprogram förstå hur en elev lär sig och anpassa utbildningsinnehåll och återkoppling till den enskilda eleven. Det innebär att eleven kan mötas och få stöd och utmaningar på den nivå som han eller hon befinner sig. Adaptiva program kan också vara ett stöd för läraren och frigöra värdefull tid. En lärare som har många elever kan med datorns hjälp individanpassa och effektivisera undervisningen samt prioritera sin tid annorlunda. Seminariet belyser hur skolan använder AI i dag och hur tekniken kommer att förändra elevernas lärande och lärarnas roll framöver.

Seminariet modereras av Sara Shamekhi och Linda Marklund från EY. I panelen medverkar Bo Kristoffersson, Nordenchef, Lexplore; Johanna Hemminki, VD och grundare, Utelias Technologies; Sofia Serholt, Doktor, Chalmers avd för interaktionsdesign; Svante Tideman, 1:e vice ordförande, Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse; Petter Brobacke, Utvecklingschef, AcadeMedia för- och grundskolor.


Hur påverkar framtidens transporter den befintliga infrastrukturen?
Måndag 2 juli, kl. 13.00–13.55, Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby

Resan mot framtidens transporter har mer än bara börjat. Sverige har kommit längre än vad många tror och utmaningen handlar om att få infrastrukturen att hänga med. Tekniken utvecklas snabbt, men att bygga om befintliga städer och vägar är inte så enkelt. Infrastrukturen måste utvecklas och anpassas för att skapa rätt förutsättningar och dra nytta av de möjligheter som tekniken skapar. EY arrangerar ett seminarium där vi diskuterar framtidens transporter och dess betydelse för samhällets infrastruktur.

Moderatorer för seminariet är Linda Andersson från EY. Paneldeltagare är Björn Hasselgren, Forskare infrastruktur, KTH och Trafikverket; Jan Kilström, VD, Green Cargo; Robert Falck, VD och grundare, Einride.


Hur kan vi navigera mot ett hållbart energilandskap?
Måndag 2 juli, kl. 14.30–15.25, Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby

En av det moderna samhällets största utmaningar är att tillgodose behovet av billig, hållbar och konstant tillgänglig energi. Det verkar inte vara möjligt att bevara eller förbättra vår levnadsstandard, utan att producera och konsumera energi på vägen. Sveriges mål om ett 100 procent förnybart energisamhälle skapar dock enorma utmaningar för energisystemet: ersättning av kärnkraft och fossila bränslen med förnybara men väderberoende energikällor, förändringar i elproduktion och konsumtion med decentralisering och ökande andel prosumenter, samt sjunkande priser och nya innovativa tekniker för energilagring. Detta och andra utmaningar behöver vi ta ställning till för att inte äventyra en fortsatt säker och tillräcklig tillgång på el.

Seminariet modereras av Sofie Mannerstråle och Marie Fossum Strannegård från EY. Paneldeltagare är Ulla Sandborgh, GD, SVK; Maria Sandqvist, ED, Swedish Smartgrid; Magnus Hall, VD, Vattenfall; Anders Egelrud, VD Stockholm Exergi.


Hållbar och jämlik hälsa – hur använder vi morgondagens möjligheter redan i dag?
Måndag 2 juli, kl. 16.00–16.55, Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby

Växande hälsoklyftor är en av vår tids stora utmaningar. Inom cancerområdet löper lågutbildade 35-40 procent högre risk att dö jämfört med högutbildade – trots att vården enligt lag ska vara jämlik. Ojämlik hälsa drabbar inte bara individer, utan även samhället bl.a. genom ökade kostnader och längre vårdköer. Med rätt insatser och livsstilsförändringar skulle vart tredje insjuknande i de vanligaste folksjukdomarna kunna undvikas. Inom välfärdsteknologi och modern beteendevetenskap finns outnyttjade lösningar som väntar på att revolutionera vårdsektorn men förändringstakten är långsam. Har vården råd att vara mindre mottaglig för modern teknik än andra branscher? Under seminariet beskriver vi ett antal lösningar som finns redan i dag.

Moderator för seminariet Daniel Brämhagen från EY. I panelen deltar Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare, Cancerfonden; Irene Svenonius, Finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting; Anders Ekholm, vVD, Institutet för framtidsstudier.

 

För pressanmälan och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:
Stina Gustafsson, PR-chef på EY, 073-355 06 31, stina.gustafsson@se.ey.com
Anja Nederlund, Projektledare EY, 0045 2529 3431, anja.nederlund@dk.ey.com

 

 

Om EY
EY är världsledande inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. http://www.ey.com/se

Taggar:

Om oss

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i..EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. www.ey.se

Prenumerera

Media

Media