EYEONID GROUP AB: Beslut om riktad emission av aktier

Eyeonid Group AB (publ) meddelar idag, den 19 april 2017, att bolagets styrelse beslutat om att genomföra en riktad emission av aktier. Beslutet sker med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma bolaget höll den 9 februari 2017. Den riktade nyemissionen omfattar högst 3 200 000 akter till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget 8 000 000 SEK före emissionskostnader. 

Motivet till emissionen är en aggressiv satsning kring bolagets internationella försäljningsaktiviteter. Redan under första kvartalet 2017 påbörjade bolaget arbetet med att finna samarbetspartners som kunde representera bolaget internationellt. Den plattform bolaget säljer är i grund och botten densamma men löpande tester, utvärderingar och viss anpassning krävs för att varje enskild kund så smidigt som möjligt skall kunna implementera EyeOnIds tjänster mot sina respektive kundbaser. Utifrån den respons bolaget nu fått från både tilltänkta partners och nya potentiella kunder på flera marknader har bolaget valt att bygga upp en senior säljorganisation för att kunna möta och ta tillvara den positiva responsen samt öka närvaron med ett utökat och än mer proaktivt säljarbete.

Riktad emission i sammandrag

Teckningstid: 19 april – 20 april 2017.

Teckningskurs: 2,50 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 200 000 aktier vilket motsvarar 8 000 000 SEK.

Antal aktier innan emissionen: 41 575 003 aktier.

Förändring antal aktier: Vid fulltecknad riktad emission kommer antalet aktier att utökas till 44 775 003 aktier.

Aktiekapitalets förändring: Vid fulltecknad riktad emission kommer aktiekapitalet utökas från 1 039 375,08 SEK till 1 119 375,08 SEK.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar