Eyeonid Group AB (publ) har fattat beslut om att öppna kontor och dotterbolag i Lettland

Styrelsen i Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) har fattat beslut om att öppna kontor i Riga och samtidigt starta ett dotterbolag i Lettland.

Eyeonid Group har under en längre tid utvärderat möjligheten till att öppna upp ett kontor i Baltikum. Efter noggrant övervägande har styrelsen beslutat att det nya kontoret kommer öppnas upp i Riga, Lettland.

”I takt med att Eyeonid Groups ”leadspipe” växer sker parallellt vidareutveckling av bolagets produktområden. Som nyligen rapporterats i den senaste kvartalsrapporten kommer vi nu bredda samt utöka vårt erbjudande inom produktområdet EyeOnID. Vårt nya erbjudande kommer innehålla flertalet proaktiva samt reaktiva ID-bevakningsmoduler. Detta beslut kommer ifrån den information vi fått från våra potentiella Partners samtidigt som det kommer styrka vår position på marknaden” säger Daniel Söderberg, VD Eyeonid Group

I utvärderingen har tillgång till kompetent personal, geografiskt läge, potentiella kunder/partners och närheten till Östeuropa varit huvudskälen till valet av Riga, Lettland.

”Under de senaste åren har det blivit väldigt tydligt att tillgången till senior teknisk kompetens för anställning minskat radikalt i Sverige. Öppnandet av kontoret i Riga säkerställer vår tekniska framdrift till en betydligt lägre kostnad än i Sverige. Vidare verkar bolaget utifrån att ta en global position där kontoret i Riga utöver sin geografiska position i Baltikum dessutom ger oss en närhet till Östeuropa där flertalet potentiella Partners visat sitt intresse för vårt erbjudande”, säger Daniel Söderberg, VD Eyeonid Group.

Då ett gediget förarbete skett beräknas de första anställda vara på plats på det nya kontoret redan om 10-14 dagar.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar