Eyeonid Group AB (publ) har tecknat ett Letter of Intent (LOI) med EasyTelecom International AB

Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) och EasyTelecom International AB (EasyTelecom) har tecknat ett LOI gällande försäljning av EyeOnIDs b2b (business to business) tjänst till företagskunder.

EasyTelecom är en fast- och mobiltelefonioperatör, MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) som erbjuder sina kunder en kraftfull kommunikationslösning som är extremt flexibel. Deras kunder består främst av återförsäljare och andra operatörer/MVNO:er (Mobile Virtual Network Operator) där de huvudsakliga slutkunderna är SME-marknaden (Små och Medelstora företag).

Detta LOI innebär att EasyTelecom planerar att erbjuda Eyeonid Groups tjänst EyeOnID till sina företagskunder.

Parterna är nu i stort överens om de kommersiella villkoren och respektives generella ansvar varpå detta LOI tecknats och där nästa steg är ett slutgiltigt kommersiellt avtal som kommer presenteras och kommenteras från båda parter i ett separat pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018.



För ytterligare information kontakta:

Daniel Söderberg, VD Eyeonid Group AB (publ)
Tfn: 073-422 79 30

e-post:
daniel.soderberg@eyeonid.com
Christopher Berg
Strategic Sales & Services, EasyTelecom International AB
Tel: 073-884 82 70
e-mail: cberg@easytelecom.se


 

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar