Eyeonid Group AB (publ) och mySafety Group AB tecknar avtal om att inkludera Eyeonids tjänster även för den finska marknaden

Eyeonid och mySafety har idag tecknat ett avtal som utökar det redan befintliga samarbetsavtalet mellan parterna. Avtalet innebär att mySafety kommer att inkludera Eyeonid:s proaktiva kreditkorts- och ID-bevakningstjänst på den finska marknaden. Då avtalet biläggs redan befintligt huvudavtal gäller tidigare ingångna villkor om en avtalstid på tre år plus uppsägningstid om upp till ytterligare tre år.

Så sent som för en vecka sedan lanserades Eyeonid:s proaktiva ID-bevakningstjänst av mySafety för den svenska konsumentmarknaden och redan nu har parterna enats om att utöka avtalet till den finska konsumentmarknaden. Eyeonid:s tjänst kommer precis som för den svenska konsumentmarknaden att integreras in i mySafetys befintliga erbjudande för den finska konsumentmarknaden.   

Parterna har som målsättning att kunna lansera Eyeonid´s tjänst i Finland under tredje kvartalet 2017.

”Det är väldigt glädjande att vi så snabbt efter lanseringen i Sverige nu även inkluderar den finska marknaden. Detta följer den gemensamma plan vi tagit fram med vår samarbetspartner mySafety, om än i något snabbare takt än beräknat.” säger Daniel Söderberg, VD på Eyeonid Group AB.

Utöver det avtal som nu tecknats för den finska konsumentmarknaden förbereder bolaget även lanseringen av tjänsten för den svenska företagsmarknaden.

”För oss är det naturligt att erbjuda den här typen av innovativa tjänster som tillför ett tydligt mervärde för våra kunder på de marknader där vi är verksamma. Vi kan nu använda erfarenheter från den svenska marknaden för att snabbt komma igång även i Finland” säger Daniel Elfvendahl, VD och koncernchef för mySafety Group AB.

I och med att mySafety startar försäljningen kommer Eyeonid att börja erhålla ersättning enligt de avtal som finns mellan parterna.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

mySafety Group arbetar sedan 1999 för att skapa större vardagssäkerhet för alla.
Företaget hjälper över en miljon användare i flera länder med att bl a skydda sina personuppgifter med ID-skydd, skydda sin identitet på digitala plattformar med DigitalSkydd, samt att spärra kreditkort och ID-handlingar. mySafety finns idag i 6 länder och omsatte under 2016 ca 440 Mkr.


Prenumerera