Eyeonid Group AB (publ) och mySafety Group AB utökar samarbetet i Sverige

Eyeonid och mySafety har idag tecknat avtal som utökar det redan befintliga samarbetsavtalet mellan parterna för den svenska marknaden. Tillägget som biläggs redan befintligt avtal innebär att Eyeonid nu kan erbjuda mySafetys tjänster till potentiella kunder Eyeonid är i dialog med. Vidare har parterna även kommit överens om att inkludera Eyeonid:s proaktiva digitala bevakning av personnummer i en ny tjänst som mySafety kallar ID-skydd Bas.

Eyeonid:s proaktiva ID-bevakningstjänster och mySafetys ID-skyddsförsäkringstjänster kompletterar varandra väldigt väl men kan också erbjudas var för sig. Utifrån de dialoger Eyeonid har både i Sverige och internationellt har det visats ett intresse för de tjänster mySafety erbjuder, tjänster som ligger utanför det Eyeonid-unika erbjudande.

Avtalet som initialt gäller den svenska marknaden ger nu Eyeonid möjligheten att kunna erbjuda potentiella kunder en större och integrerad lösning tillsammans med en partner bolaget redan har ett nära och etablerat samarbete med. Parterna kommer vid sådana tillfällen arbeta integrerat mot potentiella kunder.

ID-skydd Bas är en ny tjänst som kommer att lanseras inom kort från mySafety Försäkringar och detaljerad information om tjänsten kommer framöver.

”mySafety genomgår för tillfället en väldigt spännande transformation med ett stort fokus på försäkringar i den digitala världen vilket är den värld vi lever och verkar i. Att få möjligheten att erbjuda potentiella kunder en bredare lösning som täcker hela spannet från proaktiv till reaktiv bevakning med marknadens bästa försäkringsskydd öppnar upp för helt nya möjligheter och utökade intäkter för båda parter.” säger Daniel Söderberg, VD på Eyeonid Group AB.

”Den typ av ny och innovativ teknik som Eyeonid utvecklar är extremt viktigt för oss för att kunna erbjuda våra kunder ett ännu bättre skydd och framförallt ett skydd som ligger i framkanten av vad som är tekniskt möjligt inom det här området, säger Daniel Elfvendahl, VD och koncernchef för mySafety Group AB.

Avtalet kan komma att utökas till andra länder längre fram.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

mySafety Group arbetar sedan 1999 för att skapa större vardagssäkerhet för alla.
Företaget hjälper över en miljon användare i flera länder med att bl a skydda sina personuppgifter med ID-skydd, skydda sin identitet på digitala plattformar med DigitalSkydd, samt att spärra kreditkort och ID-handlingar. mySafety finns idag i 6 länder och omsatte under 2016 ca 440 Mkr.