Eyeonid Group AB (publ) och Société Générale Insurance Germany har tecknat ett Letter of Intent (LOI)

Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) och försäkringsbolaget Société Générale Insurance Germany (Société) har idag tecknat ett LOI gällande produkten EyeOnID.

Som tidigare kommunicerats är försäkringsbranschen en av de prioriterade branscherna som visat stort intresse för Eyeonid Groups tjänster. 

Société och Eyeonid Group har under en period fört en dialog gällande att Société önskar paketera in olika moduler från produkten EyeOnID i sitt försäkringserbjudande. Då parterna nu inleder kommersiella förhandlingar har detta LOI tecknats och för att undvika att eventuellt ”läckage” kommer ut till marknaden har Eyeonid Group valt att publicera nyheten om detta LOI.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Daniel Söderberg, VD Eyeonid Group AB (publ)
Tfn: 073-422 79 30
e-post: 
daniel.soderberg@eyeonid.com  

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018.

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-bevakningstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Taggar: