Eyeonid Group AB (publ) tecknar avsiktsförklaring med ett europeiskt försäkringsbolag

Eyeonid har tecknat en avsiktsförklaring med ett europeiskt försäkringsbolag gällande produkten ”EyeOnID 360° Modules”. Parterna avser att nu inleda ett pilotprojekt och samtidigt en kommersiell avtalsförhandling. 

Pilotprojektet ligger till grund för hur den kommersiella paketeringen mot marknaden skall utformas med mål om lansering i de baltiska länderna som första marknader.  

För ytterligare information vänligen kontakta:
 
Daniel Söderberg, VD Eyeonid Group AB (publ)
Tfn: 073-422 79 30
E-post: daniel.soderberg@eyeonid.com 

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2018.

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar