Eyeonid Group AB (PUBL) tecknar avtal med Tieto Corporation (Tieto) gällande Eyeonid’s produkter och integration till Tieto’s Insurance In a Box(IIB)

Eyeonid Group AB (Eyeonid) har tecknat avtal med Tieto gällande återförsäljning av sina produkter EyeOnID och EyeOnPASS. Eyeonid kommer tillhandahålla sina produkter inklusive sina nyutvecklade ”360-modules” som integreras fullt ut i Tietos nya digitala plattform Insurance In a Box (IIB).

Eyeonid Group AB och Tieto är två bolag från Norden som har stort fokus på att hjälpa företag att digitalisera sina affärer och fördjupa kundkommunikationen, samt erbjuda större mervärden till konsumenten via olika fördelaktiga erbjudanden. Försäkringsbranschen är ett viktigt marknadssegment för Eyeonid så därav passar Tieto’s nya digitala plattform IIB väldigt väl in i strategin att nå ut brett till så många försäkringsbolag som möjligt. Eyeonid har under det senaste året varit i kontakt med alla större försäkringsbolag i Norden och stora delar av Europa där behovet av Eyeonids produkter, samt en digital plattform för nya produkter, är tydlig.

Arbetet med Tieto går snabbt framåt och startar med Digital Insurance Agenda i München 17–18 oktober där båda företagen har blivit utvalda för att presentera sina senaste produktnyheter för en stor mängd försäkringsbolag från hela världen. Gemensamt har Eyeonid och Tieto redan långt gångna kunddialoger med försäkringsbolag där ett stort intresse har visats för erbjudandet som tagits fram.

”Att få möjligheten att integrera våra produkter med en digital plattform som IIB från ett etablerat bolag som Tieto med över 14,000 anställda och stora erfarenheter inom många marknadssegment, öppnar självklart nya möjligheter för oss som företag. Våra digitala produkter och tjänster passar väldigt väl in i detta Ekosystem och allt fler företag ser behovet av att digitalisera sina affärsverksamheter med lösningar som är framtidssäkra, snabba och flexibla. Vi ser också att vi kan skapa unika mervärden för Tieto IIB som gynnar både Tieto och våra gemensamma kunder”, säger Daniel Söderberg, VD Eyeonid Group AB (publ).

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Söderberg, VD Eyeonid

Tfn: 073-422 79 30

e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar