Eyeonid Group AB (publ) VD och ledning förvärvar aktier i bolaget

Eyeonid Group ABs (Eyeonid) VD och delar av ledningen har förvärvat totalt 150 100 aktier i bolaget utanför marknaden. Affären beslutades lördagen den 1 september 2018. 

Eyeonids VD, Daniel Söderberg har utökat sitt innehav med ytterligare 30 000 aktier, Fredrik Hultner, Head of Sales utökar sitt innehav med ytterligare 100 000 aktier, Carl-Magnus Jönsson, CFO utökar sitt innehav med ytterligare 5 100 aktier och Emely Claesson, Head of Customer Success utökar sitt innehav med ytterligare 15 000 aktier.

Köpet sker till lika delar av styrelseordförande Henrik Sundewall och en större privat ägare, till ett pris per aktie om 5.95kr, vilket motsvarar en rabatt om 15% från fredagens (31 augusti) stängningskurs.

"Det är ett mycket gott tecken när bolagets VD och ledningsgrupp vill förvärva aktier i bolaget de är verksamma inom. Att som större aktieägare kunna tillmötesgå en sådan förfrågan från vårt ytterst hårt arbetande ledningsgrupp är en självklarhet för mig och än mer positivt att ytterligare storägare tillmötesgick sådan förfrågan. Att ge en acceptabel rabatt på aktiepriset är också ett sätt att skapa incitament vilket gagnar samtliga aktieägare." säger Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid Group AB (publ). 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Daniel Söderberg, VD Eyeonid Group AB (publ)
Tfn: 073-422 79 30
e-post: 
daniel.soderberg@eyeonid.com  

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2018.

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-bevakningstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar