EYEONID GROUP AB: Riktad nyemission fulltecknad

Eyeonid Group AB (publ) meddelar idag, den 2 juni 2017, att tidigare kommunicerad riktad nyemission av aktier har fulltecknats. Emissionen beslutades med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma bolaget höll den 9 februari 2017.

Villkoren för emissionen omfattade högst 3 000 000 aktier till en teckningskurs om 4,00 SEK per aktie. I och med att emissionen fulltecknades tillförs bolaget 12 000 000 SEK före emissionskostnader.

Utfall av riktad emission i sammandrag

Antal tecknade aktier: 3 000 000 aktier.

Teckningskurs: 4,00 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 3 000 000 aktier vilket motsvarar 12 000 000 SEK.

Antal aktier före emissionen: 44 775 003 aktier.

Förändring antal aktier: Antalet aktier utökas med 3 000 000 aktier till totalt 47 775 003 aktier.

Aktiekapitalets förändring: Aktiekapitalet utökas från 1 119 375,08 SEK till 1 194 375,08 SEK.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar