EYEONID GROUP AB: Tecknar samarbetsavtal med MM Ventures GmbH som i sin tur kommer återförsälja EyeOnIDs proaktiva ID-bevakningstjänster

Match Maker Ventures GmbH (MMV) och EyeOnID har tecknat ett samarbetsavtal där MMV kommer att återförsälja EyeOnIDs proaktiva ID-bevakningstjänster mot en global marknad. Parterna kommer nu fortsätta och intensifiera den redan inledda processen med att värdeutveckla och paketera EyeOnIDs tjänster mot de kunder MMV arbetar med samt definiera en gemensam säljstrategi för dessa.

Avtalet innebär att MMV skall bistå EyeOnID med utformning och skräddarsydd paketering av EyeOnIDs tjänster mot stora internationella kunder i utvalda branscher och därefter inleda en ”match-making” process ledd av MMVs seniora medarbetare. I den processen väljer MMV ut ett antal lämpliga kunder i sitt nätverk och säljer sedan in EyeOnIDs tjänster till respektive kund samt bistår även EyeOnID aktivt under hela den s.k. ”onboarding” processen där EyeOnIDs tjänster integreras i respektive kunds struktur.

Avtalet innefattar hela MMVs globala kundkontaktnät.  

”Det känns extra roligt att få komma i mål med det här avtalet då samarbetet kommer accelerera vår globala satsning med omedelbar verkan. För EyeOnID som är i en uppstarts- och tillväxtfas med begränsade resurser ger detta samarbete oss ett tydligt internationellt ”proof of concept” och innebär även att vi tillsammans med MMV kommer skräddarsy paketeringar och affärsmodeller riktade till utvalda marknader och målgrupper. Vi kommer omgående fortsätta den redan inledda processen gällande förarbetet parallellt med en plan om att sjösätta ett par pilotprojekt med potentiella kunder för att MMV i nästa steg själva skall kunna ansvara för hela försäljningsprocessen i sina nätverk. Det är dock viktigt att poängtera att detta avtal i sig inte innefattar några affärsvolymer, de kommer i takt med att MMV säljer in vår lösning till sina kunder.” säger Daniel Söderberg, VD på EyeOnID Group AB   

”We are happy to welcome onboard EyeOnID to our portfolio and we see great potential in the ID Theft Protection services and platform the team has built. Our main focus now is to incorporate EyeOnIDs offering into our Match Maker Venture process” says Mr. Zeddies, Venture Partner at MM Ventures GmbH

MMV har som affärsidé att accelerera innovation genom att i grunden förändra det sätt storföretag och startups kan och bör arbeta tillsammans. Genom att samtliga seniora medarbetare på MMV innehaft höga positioner i internationella storbolag inom främst telekom, finans- och mediasektorn har de förutom ett mycket stort internationellt nätverk även djupa insikter i hur man bäst får dessa två världar att mötas och göra affärer med varandra. MMVs unika metod och globala nätverk gör det möjligt för nystartade bolag att snabbt kunna skala upp sin räckvidd och kundbas genom att ansluta dem till en global marknad.  

EyeOnID hjälper till att identifiera och varna kunden när känslig information som påverkar det verkliga livet, relationer eller finansiell säkerhet finns tillgänglig på nätet. Genom sin egenutvecklade tekniskt komplexa plattform som är uppbyggd av flertalet tjänster och komponenter möjliggörs integration mot såväl B2B som direkt till B2C.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 05 maj 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar