Sista dagen för handel med betalda tecknade units och teckningsoptioner utgivna av Eyeonid Group AB

Eyeonid Groups företrädesemission avslutades den 18 oktober 2017 och har nu registrerats hos Bolagsverket. Med anledning av detta har sista handelsdag för betalda tecknade units (EOID MTF BTU) fastställts till den 7 december 2017. Varje utfärdad betald tecknad unit kommer att ersättas med tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner.

En (1) innehavd teckningsoption (EOID MTF TO1) ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 15 kr, under perioden 19 oktober 2018 till 28 februari 2019. Första handelsdag för teckningsoptionen har fastställts till 13 december 2017.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Eyeonid Group BTU
Kortnamn: EOID MTF BTU
ISIN-nummer: SE0010441386
Första dag för handel: 2017-10-04
Sista dag för handel: 2017-12-07
Instrument-ID: 4085
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Eyeonid Group TO1
Kortnamn: EOID MTF TO1
ISIN-nummer: SE0010441626
CFI-kod: RMXXXX
FISN-kod: EYEONIDGRO/OPT RTS 20190228
Första dag för handel: 2017-12-13
Sista dag för handel: 2019-02-26
Instrument-ID: 43DQ
Antal instrument: 2 976 024
Marknad: NMTF
Segment: MST

För fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas till Eyeonids emissionsmemorandum.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07 december 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar