Styrelse, ledning och anställda förvärvar 1 miljon teckningsoptioner av serie TO1

Styrelse, ledning samt personal har idag förvärvat 1 miljon teckningsoptioner av serie TO1. Köpet sker utanför marknaden av den tidigare garanten 4X Kapital AB.

Styrelse, ledning samt anställda har fattat ett gemensamt beslutat att ingen försäljning av de nu förvärvade optionerna, serie TO1 skall ske före tidigast om 6 månader, 19 oktober 2018 då även konverteringsperioden startar.

”Vi har under en längre tid arbetat på att få fram ett optionsprogram för styrelse, ledning och anställda utan framgång då volatiliteten i aktiekursen varit extremt hög. Att vi nu funnit en överenskommelse med 4X Kapital AB om förvärv av en ansenlig volym teckningsoptioner (serie TO1) känns oerhört bra”, säger Daniel Söderberg, VD Eyeonid Group AB.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar