Tidig investerare förvärvar 100 000 aktier av styrelseordförande

Fredrik Skytt som ägt aktier i bolaget redan före börsintroduktionen på NGM MTF har idag förvärvat ytterligare 100 000 aktier av Eyeonids styrelseordförande Henrik Sundewall. 

Efter försäljningen äger Henrik Sundewall privat och via bolag totalt 2 006 667 aktier och 44 821 teckningsoptioner av serie TO2.

”Redan 2014 blev jag involverad i Eyeonid och strax därefter även aktieägare. Att jag nu väljer att sälja en liten andel av de aktier jag äger förändrar varken mitt engagemang eller tilltro på bolaget. Detta har enbart med att göra att jag behöver frigöra lite kapital. Samtidigt känns det bra att den som förvärvar aktierna är såväl långsiktig i sin investering som en av våra tidiga aktieägare”, säger Henrik Sundewall, Styrelseordförande, Eyeonid Group AB.

Transaktionen som sker utanför marknaden omfattar 100 000 aktier till pris om 11:00 kronor per aktie.


Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com
Se även: www.eyeonid.com

Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Prenumerera

Dokument & länkar