Fabege fortsätter finansiera sig grönt

Fabege har igår gjort sin första gröna emission inom ramen för det nyligen etablerade gröna ramverket inom Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF).

Nya SFF har emitterat 406 Mkr till en spread om 3 månaders Stibor plus 75 bps. SEB har agerat återförsäljare i denna transaktion och SEB har även arbetat fram det Gröna ramverket för bolagets MTN-program. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm och har förfallodag 2017-11-20.  

Mer information om Nya SFF och bolagets Gröna ramverk finns på hemsidan www.hansan.se. Hansan AB är bolagets serviceagent. Nya SFF ägs av Fabege AB, Catena AB, Diös Fastigheter AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

- Vi är mycket glada att vi kan fortsätta vår ambition att finansiera oss grönt via Nya SFF. Det stämmer bra överens med vårt ambitiösa hållbarhetsarbete, kommenterar Åsa Bergström, vVD och Ekonomi-och finanschef för Fabege.

Fabege AB (publ)
        
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
      

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 09:00 den 6 november 2015.
      


Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 37,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.


Taggar:

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar