Fabege hyr ut till Axfood Snabbgross i Solna Business Park

Axfood har tecknat ett tioårigt avtal om att hyra lokaler för kontor och snabbgross i fastigheten Fräsaren 10 i Solna Business Park. – Vi är mycket glada att vi lyckats attrahera ytterligare en stor livsmedelsaktör som Axfood och deras koncept Axfood Snabbgross, till just Solna Business Park. Det stärker områdets profil som ett livsmedelskluster där stora företag som ICA, Coop och OLW redan nu finns på plats med långa kontrakt, säger Christian Hermelin, VD för Fabege. Axfood Snabbgross har tidigare hyrt lokaler i Fabeges fastighetsbestånd i Arenastaden och väljer nu att vidareutveckla sitt koncept i Solna Business Park. – Det är mycket glädjande att Axfood Snabbgross visar förtroende för Fabege som hyresvärd genom valet att stanna kvar i vårt bestånd, avslutar Christian Hermelin. Fabege AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25 Åsa Bergström, Vice VD, ekonomi- och finanschef, Fabege, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80 Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10:00 den 25 juni 2009.

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar