Fabege köper Islandet 3 och säljer fastigheten Läraren 5 i bytesaffär

 

Fabege har genomfört en bytesaffär med Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv (publ). Affären innebär att Fabege köper Livbolagets 50 procent och blir ensam ägare till tomträtten Islandet 3 samtidigt som Fabege säljer fastigheten Läraren 5 till Livbolaget.

Tomträtten Islandet 3 om ca 8 400 kvm uthyrningsbar yta omfattar, förutom det anrika Centralbadet och restaurang, 5 000 kvm kontor. Förvärvet sker genom bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 150 Mkr.

Fastigheten Läraren 5 omfattar ca 4 300 kvm fördelat på kontor, bostäder och butik. Försäljningen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 211 Mkr och ger ett resultat om 48 Mkr, efter skatt, som kommer att redovisas under andra kvartalet 2012.

- Jag är riktigt nöjd med den här affären. Sammantaget har vi uppnått ett positivt resultat, oförändrat kassaflöde, minskad belåning och ett bestämmande inflytande över Islandet 3, säger Klaus Hansen Vikström, Affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström. Affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 15.00 den 25 april 2012.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 29,2 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

Taggar:

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar