Fabege säljer industrihus i Ulvsunda

Fabege har avyttrat tomträtten Generatorn 17 i Ulvsunda, Stockholm. Köpare är ITK hiss AB och köpeskillingen uppgår till 60 Mkr. Fastigheten omfattar cirka 5 900 kvm industrilokaler. Köparen tillträder den 1 juli 2009. Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 9 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet 2009. – Försäljningen är i linje med vår strategi att avyttra fastigheter utanför våra prioriterade marknader och koncentrerade förvaltningsenheter, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege. För ytterligare information, vänligen kontakta: Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25 Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80 Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10:00 den 4 juni 2009.

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar