Fabeges valberedning inför årsstämman 2009

Vid Fabeges årsstämma den 3 april 2008 beslutades att valberedningen, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats, baserad på ägandet per 31 augusti 2008 och kända förändringar därefter:

Anders Silverbåge (Brinova Fastigheter AB)
Peter Lindh (Maths O. Sundqvist)
Per Ovrén (Investment AB Öresund)
Mikael Nordberg (Danske Capital)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 33 procent av rösterna i Fabege.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 31 mars 2009.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna, senast den 30 januari 2009.


Fabege AB (publ)

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar