Flyttströmmarna går till Arenastaden

Ännu ett företag flyttar till Arenastaden. Fabege har tecknat ett 10-årigt avtal med Svenska Spel om uthyrning av lokaler i fastigheten Uarda 1, Evenemangsgatan 17. Inflyttning beräknas ske den 1 februari 2016. Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till cirka 25 Mkr årligen inklusive momskompensation. Svenska Spel är hyresgäst hos Fabege sedan tidigare och nettouthyrningen påverkas inte. Uthyrningen innebär att Fabege nu investerar 569 Mkr i nästa etapp av Uarda 1 som totalt omfattar 17 600 kvm.

 Vi har haft ett bra samarbete med Fabege i flera år och är glada att vi nu kommit överens om ett nytt avtal. Vi flyttar till fräscha och ändamålsenliga lokaler men får också en arbetsplats som bättre speglar vår interna kultur och som stärker bilden av oss som ett modernt företag, säger Lennart Käll, VD på Svenska Spel.

Arenastaden fortsätter att växa. Under 2012 flyttade många nya hyresgäster in, vilket innebar att över 4 000 personer fick nya arbetsplatser i den nya stadsdelen. Och tillväxten fortsätter under 2013. Under våren flyttade Friends, organisationen mot mobbning som namngivit både Friends Arena och Quality Hotel Friends, in i Arenastaden. Under sommaren öppnar AIK en butik på 250 kvm. Och under hösten 2013 flyttar både Nordic Fast Food AB med snabbmatskedjan Sibylla och Jetpak sina huvudkontor till Arenastaden samtidigt som Sveriges största kontorshotellsoperatör, Quick Office, öppnar både kontorshotell och kommer att driva en konferensanläggning på Dalvägen 8.

 Vi har länge haft visionen om Arenastaden som en fantastisk miljö för företag att bedriva framgångsrika verksamheter på. En plats med citypuls, bra service, närhet till naturen och bra kommunikationer. Det är mycket glädjande att se att allt fler företag upptäcker områdets kvaliteter, kommenterar Christian Hermelin, Fabeges VD.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Urban Sjölund, fastighetschef, tel 08-555 148 50, 0733-87 18 50

Fakta om Fabeges arbete i Arenastaden:
Fabege samarbetar med några av Nordens mest välrenommerade arkitekter för att skapa byggnader som ger hyresgästerna ett mervärde. Estetik, trivsel och funktion i en väl fungerande helhet, som smidigt kan anpassas efter konjunkturer, trender och utveckling. Alla nya kontorsbyggnader uppförs på ett sådant sätt att de klarar kraven enligt miljöklassningssystemet BREEAM, vilket innebär att energianvändning, material och innemiljö är mer hållbart.

Under hösten 2013 påbörjar Fabege bygget av Scandinavian Office Building, en fastighet ovanpå Mall of Scandinavia som beräknas rymma upp till 4 000 arbetsplatser. Byggnaden blir nio våningar hög och kommer att erbjuda hyresgästerna moderna, energisnåla arbetsplatser med miljötänkande i varje detalj. Byggnaden kommer att vara klassad enligt BREEAM Excellent. Investeringen är på drygt 1 Mdkr.

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 3 juli 2013.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 32,1 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.


 

Taggar:

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar