Förre stadsdirektören i Stockholms Stad ny medarbetare i Wihlborgs

Förre stadsdirektören i Stockholms Stad ny medarbetare i Wihlborgs Börje Berglund, civilingenjör och tidigare stadsdirektör i Stockholms Stad har anställts i Wihlborgs Fastigheter AB med tillträdesdatum den 1 februari 1999. Han kommer att arbeta med affärs- och utvecklingsfrågor inom Projekt och Utveckling i Stockholmsregionen. Börje Berglund har varit verksam som gatu- och fastighetsdirektör i Stockholm sedan 1989 och därefter som stadsdirektör från 1996 till oktober 1998. Malmö den 9 december 1998 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Erik Paulsson Verkställande Direktör För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 19 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 3,1 miljoner kvm, fördelat på 2,1 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981209BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981209BIT00370/bit0002.pdf

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar