Förslag till utökning av Wihlborgs styrelse

Förslag till utökning av Wihlborgs styrelse Ägare representerande 58 procent av rösterna i Wihlborgs, kommer föreslå den ordinarie bolagsstämman 6 april 2000 att Wihlborgs styrelse utökas med Maths O. Sundqvist. Maths O. Sundqvist, 49 år, ingår i den grupp av investerare som idag har träffat avtal om förvärv av 25,2 miljoner B-aktier i Wihlborgs från Bergaliden. Maths O. Sundqvists övriga uppdrag är bl.a. som styrelseledamot i Hexagon AB, Fischer Partners Fondkommission AB och Länsförsäkringar-Wasa Livförsäkring AB. Malmö den 13 mars 2000 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Styrelsen Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 3 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommer- siella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00190/bit0002.pdf

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar