Mats Paulsson lämnar Wihlborgs styrelse

Mats Paulsson lämnar Wihlborgs styrelse Styrelseledamoten Mats Paulsson har meddelat att han från och med idag lämnar Wihlborgs styrelse. "Jag respekterar Mats beslut där han och Peab nu kraftfullt markerar att man tagit marknadens synpunkter till sig om tydlighet mellan Wihlborgs och Peab, säger Wihlborgs styrelseord-förande Bengt Madsen i en kommentar". Malmö den 11 november 1999 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 20,4 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har ett hyresvärden på helårsbasis uppgående till 2,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 3,0 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg och Nyköping. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00050/bit0002.pdf

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar