Solna Business Park går med i Citylab Action

Citylab Action är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserat av Sweden Green Building Council (SGBC). Engagemanget innebär att Fabege kommer att upprätta ett hållbarhetsprogram, handlingsplaner, mål och åtgärder för att metodiskt utveckla Solna Business Park i en hållbar riktning.

Erfarenhetsutbyten mellan olika aktörer och stadsutvecklingsinitiativ är en viktig byggsten i CityLab Action. Genom fysiska och digitala forum sprids kunskap mellan olika projekt, kommuner och fastighetsägare.

-          Vi har lärt oss mycket om hållbar stadsutveckling under arbetet med Arenastaden men ser fram emot att finslipa våra processer och lära mer av andras goda erfarenheter. Stadsutvecklingsprojekt står inför många utmaningar kopplade till att utveckla en levande, tillgänglig och serviceinriktad stad som stödjer tuffa klimat- och transportmål. Samverkan är A och O för att nå framgång i utvecklingen av morgondagens städer, kommenterar Mia Häggström, miljö- och teknikchef för Fabege

I området finns mycket goda förutsättningar för fortsatt hållbar utveckling. Det unika kommunikationsläget där både lokaltrafik och fjärrtåg sammanstrålar i ett nav, utvecklad service för cykelpendlare, nyanlagda mindre parker och engagerade kontorshyresgäster som prioriterar hållbarhetsfrågor skapar en god grund när Fabege nu tar nästa steg i utvecklingen av morgondagens Solna Business Park.

Fabege AB (publ)                                                                                   

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Häggström, Miljö- och teknikchef, Fabege, tel 08-555 148 54, 073-387 18 54

Susanna Elvsén, Marknadsområdeschef Solna Business Park, tel 08-555 148 48, 073-387 18 48 

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 37,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet

Taggar:

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Vi har lärt oss mycket om hållbar stadsutveckling under arbetet med Arenastaden men ser fram emot att finslipa våra processer och lära mer av andras goda erfarenheter. Stadsutvecklingsprojekt står inför många utmaningar kopplade till att utveckla en levande, tillgänglig och serviceinriktad stad som stödjer tuffa klimat- och transportmål. Samverkan är A och O för att nå framgång i utvecklingen av morgondagens städer.
Mia Häggström, miljö- och teknikchef för Fabege